Danh mục chính
 Hỗ trợ trực tuyến
 thông kê

Số người online:31
Tổng truy cập: 13995239

 hình ảnh
 
 
 Tin tức
Phật giáo Trung Quốc với việc thành lập Hội liên hữu PG thế giới

Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới đã được thành lập 65 năm, Đại hội lần thứ 17 được tổ chức từ 16 đến 18 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Nói đến lịch sử thành lập Hội, không thể không nhắc đến người đề xướng ý tưởng thành lập đầu tiên là Ngài Thái Hư Đại Sư và người đệ tử lớn của Ngài là Pháp Sư Pháp Phảng. Bài viết này trình bày công đức của Pháp Sư Pháp Phản trong việc thành lập Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới.

I/ Thái Hư Đại Sư đề xướng việc thành lập Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới và cử đệ tử lớn là Pháp Sư Pháp Phảng xuất ngoại tham gia quá trình thành lập hội.

1. Ý niệm và thực tiễn của Thái Hư Đại Sư và Pháp Sư Pháp Phảng đối với việc thành lập tổ chức Phật Giáo mang tính quốc tế thế giới.

Sáng lập tổ chức Phật Giáo mang tính quốc tế thế giới là chủ trương nhất quán của Thái Hư Đại Sư và Pháp Phảng Pháp Sư đồng thời đã nỗ lực thúc đẩy từ trong nước, năm 1933 Pháp Sư Pháp Phảng đã có bài viết đăng trên tạp chí Hải Triều Âm số 15, kỳ 5 với tựa đề “Công cuộc vận động mới của Phật Giáo và Hòa bình thế giới” đã viết: “Hội Liên Hợp Phật Giáo Thế Giới vào năm 1924 tức năm Dân Quốc thứ 13 do Ngài Thái Hư Đại Sư Phật Học Viện Vũ Xương khởi xướng tại Hội Nghị Lư Sơn vào tháng 6 tham dự có đại biểu của Nhật Bản, Triều Tiên tuy trong hội nghị không đưa vào văn bản nghị quyết nhưng tinh thần và lý tưởng của công cuộc vận động mới về Phật Giáo Thế Giới đã được đặt nền móng từ nơi hội nghị này. Mục đích của công cuộc vận động mới nhằm liên hợp các nhân sỹ nghiên cứu Phật giáo của các nước, giảng thuyết Phật giáo, truyền bá Phật Pháp trên toàn cầu. Cũng trong hội nghị này, Thái Hư Đại Sư đã nêu lên 3 giai đoạn thực hiện công cuộc vận động là: giai đoạn một Liên Hợp Phật Giáo tất cả các tỉnh trong đất nước Trung Quốc, giai đoạn hai Liên Hợp tất cả các nước Phật Giáo vùng Đông Á, giai đoạn ba mở rộng quy mô Liên Hợp từ Đông Á đến các nước và Âu Mỹ”. Cũng trong năm đó Pháp Sư Pháp Phảng đã viết bài: “Phật Giáo với công cuộc vận động mới và hòa bình thếgiới trong tương lai” có đoạn: “Chúng ta trông đợi sự đoàn kết của Phật Giáo đồ toàn thế giới thành lập Hội Phật Giáo vận động hòa bình thế giới hay Hội Phật Giáo phi chiến tranh trên thế giới. Thực hiện việc tuyên truyền chủ nghĩa cứu thế của Phật Giáo. Thuyết minh cho chính phủ các nước thấy rõ lý do chánh đáng của việc phi chiến tranh cũng như sự đáng sợ của chiến tranh. Đồng thời ứng dụng Phật Pháp làm giải pháp để giải quyết các xung đột trên thế giới. Tôi tin tưởng Phật Giáo đồ trên thế giới chúng ta thực hiện cuộc vận động này không phải là không có lợi ích. Hy vọng tất cả mọi cá nhân, mọi đoàn thể Phật Giáo đồ trên thế giới đều phát tâm đại bi cứu thế, gánh vác trách nhiệm cứu thế, nỗ lực tuyên truyền và đóng góp cho công cuộc vận động hòa bình thế giới”.

Pháp Sư Pháp Phảng nhìn nhận từ tình hình thế giới lúc ấy nhất là sự kiện 18 tháng 9 Nhật xâm chiếm 3 tỉnh Đông Bắc Trung Quốc mà kêu gọi Phật Giáo đồ trên thế giới đoàn kết lại thành lập công cuộc Phật Giáo vận động cho hòa bình thế giới.

2. Thái Hư Đại Sư viếng thăm các nước và lần đầu tiên đề xuất việc thành lập Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới.

Năm 1940, Ngài Thái Hư Đại Sư đã tham dự buổi đón tiếp của 8 đoàn thể Phật Giáo Tích Lan dành cho mình và tại Hội Phật Giáo Tích Lan Ngài Thái Hư đã phát biểu: “Ngày nay Quý Hội đã là Tổ Chức Thống Nhất Phật Giáo Toàn Tích Lan, đã liên kết lại được hơn 90 đoàn thể Phật Giáo sức mạnh sẽ rất lớn làm cho chúng tôi càng kính phục hơn nữa đối với Quý Hội. Trung Quốc tuy có Tổ Chức Hội Phật Giáo, tôi cũng đã từng đến hoằng pháp ở Âu Mỹ và cũng đã sang lập Thế Giới Phật Học Uyển nhưng hiệu quả không cao. Tháng trước tại Hội Maha Bồ-Đề Lộc Giả Uyển Ấn Độ đã phát khởi Ủy Ban Quốc Tế Phục Hưng Phật Giáo Ấn Độ và Đại Học Phật Giáo Quốc Tế đây chỉ là những việc làm kế thừa Phật Giáo đồ Tích Lan của bản thân chúng tôi để tham gia vào việc vận động cho Phật Giáo thế giới mà thôi”. Ngài Thái Hư khi viếng thăm Singapore tại Ban Anh Ngữ của Hội Phật Giáo Singapore đã nói đến việc thành lập Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới như sau: “Tôi đã có kế hoạch thành lập Hội Liên Hiệp Phật Giáo Thế Giới gồm Trung Quốc, Miến Điện, Tích Lan, Ấn Độ, Thái Lan, Nepal, Việt Nam, Nhật Bản… 14 nước .Nam Dương (Singapore) là khu vực Phật Giáo đồ ít nhưng so ra vẫn nhiều hơn Âu châu và Mỹ châu. Do vậy hy vọng các chùa các đoàn thể Phật Giáo của Singapore sẽ tổ chức Đại Hội Liên Hợp Phật Giáo đồ làm bước trù bị tiến đến việc thành lập Hội Phật Giáo Nam Dương (Singapore) là đơn vị đại diện để tham gia vào Hội Liên Hợp Phật Giáo Thế Giới”. Từ đây có thể thấy được rằng tư tưởng sang lập Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới đầu tiên là do Ngài Thái Hư Đại Sư đề xướng.

Khi Ngài Thái Hư và Phái đoàn vềnước, Pháp Sư Pháp Phảng đã có bài diễn văn chào đón như sau: “Phật Giáo đồ toàn thế giới chúng ta thật sự cần đại liên hợp để có sức mạnh và tích cực vận động phản xâm lược. Đoàn đại biểu lần này đã có được kết quả ban đầu là thành lập Hiệp Hội Văn Hóa Trung - Miến, Hiệp Hội Nghiên Cứu Phật Giáo Trung - Miến, Hiệp Hội Văn Hóa Trung – Tích, lại còn đề xướng Tổ Chức Hội Liên Hợp Phật Giáo Thế Giới, và Hội Truyền Thông Phật Giáo Thế Giới. Cho nên tôi nói rằng Đoàn đại biểu trở về cũng chính là lúc bắt đầu cuộc vận động Phật Giáo Thế Giới”.Ở đây chúng ta thấy rằng lần viếng thăm này của Phái đoàn và Ngài Thái Hư Đại Sư tại Tích Lan đã phát khởi cho việc tổ chức Hội Liên Hợp Phật Giáo Thế Giới. Pháp Sư Pháp Phảng đã nhận thức sâu sắc chuyến viếng thăm này của Ngài Thái Hư Đại Sư là mở đầu cho công cuộc vận động Phật Giáo Thế Giới.

3. Vì sao Ngài Thái Hư Đại Sư ủng hộ việc thành lập Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới tại Tích Lan.

Ngài Thái Hư Đại Sư vốn muốn thành lập Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới tại Trung Quốc năm 1924 đã có quá trình vận động thành lập Hội Liên Hiệp Phật Giáo Thế Giới nhưng vì cuộc diện nội chính Trung Quốc không ổn định, quốc nạn lại đến, ngày 18 tháng 9 năm 1931 sau khi Nhật Bản phát động sự kiện “18 tháng 9” đã xâm chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tháng 7 năm 1937 Nhật phát động cuộc chiến xâm chiếm toàn cõi Trung Hoa.Người dân Trung Quốc dưới sự hợp tác giữa Chính Phủ Dân Quốc (Quốc Dân Đảng) và Đảng Cộng Sản Trung Quốc bước vào cuộc kháng chiến chống Nhật, mở màn cuộc chiến tranh chống Phát-xít trên toàn thế giới.Trung Quốc không còn là nơi thích hợp để thành lập tổ chức Phật Giáo mang tính thế giới. Sau khi Chiến Tranh Thế Giới thứ hai nổ ra đã có xu hướng lan rộng xuống các nước Đông Nam Á, trong khi đó vị trí chiến lược của Đảo Quốc Tích Lan đã trở thành căn cứ và hậu cần của Tư Lệnh Quân Đồng Minh, kích thích nền kinh tế phát triển, đất nước hòa bình ổn định không bị chiến tranh ảnh hưởng. Hơn nữa, Tích Lan là đất nước Phật Giáo, trong nước có nhiều đoàn thể Phật Giáo nhưng đã thành lập được Hiệp Hội Phật Giáo Tích Lan do Ngài Dr. Gunapala Piyasena Malalasekera làm Hội Trưởng.

Thái Hư Đại Sư trước khi dẫn đoàn viếng thăm Phật Giáo Tích Lan tại buổi họp mặt Phân Hội Phật Giáo Trung Quốc Chống Xâm Lược đã phát biểu: “Tích Lan là trung tâm Phật Giáo, cũng là hạt nhân của các hoạt động liên quan đến Phật Giáo. Cho nên chúng ta rất chú trọng việc kết nối với Phật Giáo Tích Lan. Mấy năm trước Ngài Nalanda cao tăng của Phật Giáo Tích Lan đã viếng thăm Trung Quốc, chúng ta đã nồng nhiệt đón tiếp Ngài. Năm Dân Quốc thứ 23 (1934) tại Thượng Hải chúng ta đã lập Đoàn du học Tăng cử 5 vị học tăng trẻ là Tỳ-kheo Huệ Tùng, Pháp Châu, Duy Huyễn, Duy Trực, Du Lư đến Tích Lan học tập nghiên cứu Phật Giáo làm cầu nối cho mối liên kết giữa Phật Giáo Trung Quốc và Tích Lan”.

Khi viếng thăm Tích Lan Ngài Thái Hư cũng đã đề cập: “Ngài Pháp Hiển, Ngài Nghĩa Tịnh đều đã lưu học ở Tích Lan. Ngài Bất Không Tam Tạng tuy là người Ấn  Độ nhưng đã cư trú một thời gian tại Tích Lan rồi mới đến hoằng pháp ở Trung Quốc trong thời gian dài và viên tịch tại Trung Quốc”. Ngài Thái Hư lại nói tiếp: “Tích Lan và Trung Quốc đều là nơi Phật Giáo Ấn Độ truyền đến sớm nhất nhưng Phật Giáo Trung Quốc mãi đến năm 1928 khi tôi đặt chân đến Âu Mỹ mới là dịp để người Âu Mỹ biết đến và Thế Giới Phật Học Uyển ra đời, phát triển cho đến ngày nay cũng đã được thành lập tại Âu Mỹ vào thời gian đó. Tôi đến London và New York đều được Phân Hội Maha Bồ-Đề do Tích Lan thành lập đón tiếp. Cho nên tôi và Phật Giáo Tích Lan hợp tác vận động thế giới đã có mối liên kết từ mười mấy năm trước”. Sau chuyến viếng thăm trở về Ngài Thái Hư đã nói: “Tích Lan đất nước có nhiều điều làm chúng ta kính quý, đất nước với 6,7 triệu dân nhưng gần như đều theo Đạo Phật. Chính quyền và nhân dân các nơi đều tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu. Sau khi chúng tôi về nước Tích Lan chuẩn bị tiến hành việc thành lập Hiệp Hội Văn Hóa Trung – Tích tính chất gần như Hiệp Hội Văn Hóa Trung - Miến đồng tình ủng hộ cuộc kháng chiến của chúng ta, đồng thời cũng sẽ cử phái đoàn viếng thăm Trung Quốc”. Ngài Thái Hư trước, sau và trong thời gian dẫn đoàn viếng thăm đã luôn biểu thị việc ủng hộ Tích Lan thành lập Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới.

4. Ngài Thái Hư cử Pháp Sư Pháp Phảng ra nước ngoài tham gia việc thành lập Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới.

Năm 1940 Ngài Thái Hư sau khi dẫn đoàn viếng thăm Ấn Độ, Tích Lan cùng một số nước Phật Giáo Đông Nam Á trở về nước, Ngài đã thúc đẩy việc liên hệ với các nước. Được sự đồng ý của Bộ Giáo Dục Ngài đã cửPháp Sư Pháp Phảng đến các nước Đông Nam Á với tư cách nhà truyền giáo và cử hai vị Pháp Sư Đạt Cư và Bạch Huệ đến Ấn Độ du học.

Ai cũng rõ là Pháp Sư Pháp Phảng còn một trọng trách nữa là tham dự việc thành lập Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới, trọng trách này được nói rõ nơi bài văn tiễn Pháp Sư xuất ngoại rằng: “Chư vị Pháp Sư được phái đến Tích Lan lần này về ý nghĩa và tính chất có khác vì trước đây đi du học thì không truyền giáo nhưng nay đầy đủ cả du học và truyền giáo. Nghe nói nhị vị Đạt Cư và Bạch Huệ Pháp Sư sẽ theo học tại trường Pali nổi tiếng của Tích Lan. Nhà truyền giáo Pháp Phảng sau 6 tháng nữa sẽ thực hiện việc sau 2000 năm lại trùng tuyên Lăng-Già (Kinh Lăng-Già được Đức Thích Tôn giảng tại Đảo Tích Lan). Trên Đảo Sư Tử Nam Bắc Đồng Truyền. Đồng thời được biết sau khi đến Tích Lan Pháp Sư Pháp Phảng sẽ cùng với Ngài Hội Trưởng tiến sỹ Malalasekera chuẩn bị thành lập Hôi Liên Hiệp Phật Giáo Thế Giới. Từ sự liên hiệp Phật Giáo Trung – Tích đến việc kiến lập Tổ Chức Phật Giáo Quốc Tế mới, tài đức của Pháp Sư nhất định sẽ góp sức được cho việc tiến hành công cuộc này”. Nội dung của bài đã chỉ rõ trọng trách của Pháp Sư Pháp Phảng được giao phó là lãnh sứ mệnh tham gia vào việc sáng lập Hội Liên Hiệp Phật Giáo Thế Giới.

5.  Vì sao Thái Hư Đại Sư chọn phái Pháp Sư Pháp Phảng tham gia việc thành lập Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới?

Sứ mệnh sáng lập Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới rất to lớn và nhiệm vụ khó khăn Thái Hư Đại Sư vì sao giao trọng trách to lớn này cho Pháp Sư Pháp Phảng? Chúng ta đều biết đệ tử Ngài Thái Hư Đại Sư rất nhiều, trong đó những người tài giỏi không ít nhưng mọi người đều biết Ngài Thái Hư Đại Sư xem trọng nhất là “Tứ Đại Kim Cương”, Pháp Sư Pháp Phảng là một trong “Tứ Đại Kim Cương” ấy. Pháp Sư Pháp Phảng khi vào học khóa thứ nhất Học Viện Vũ Xương đã được Ngài Thái Hư xem trọng.Sau khi tốt nghiệp, Ngài đã đồng ý chọn Pháp Sư Pháp Phảng làm giảng viên của Phật Học Viện mặc dầu lúc ấy Ngài mới 20 tuổi. Ngài Thái Hư đặc biệt chú trọng việc bồi dưỡng và ủy thác trọng trách to lớn cho Pháp Sư Pháp Phảng, Pháp Sư Pháp Phảng đã từng giảng dạy tại Viện Giáo Lý Bách Lâm Bắc Bình (Bắc Kinh ngày nay), Giáo Lý Viện Hán - Tạng. Pháp sư Oai Nghi đĩnh đạc, tiếng vang như sấm , khi đăng đàn thuyết pháp tiếng như sư tử hống , thái độ hòa nhã, thành khẩn . Pháp Phảng tri thức sâu rộng, lại tinh thông thế pháp , khi diễn thuyết thường sử dụng phương pháp thích hợp cơ nghi , giỏi vận dụng từ ngữ chính xác hợp với nhu cầu của thời đại thể hiện rõ tài năng giảng dạy phi phàm của pháp sư .Pháp sư Pháp Phảng đã từng chủ biên tạp chí Chánh Tín , đồng thời đã từng chủ biên tạp chí Phật Học nổi tiếng trong và ngoài nước đó là tạp chí Hải Triều Âm, chứng minh cho thấy tài năng viết văn và biện tập của pháp sư. Pháp sư Pháp Phảng cũng đã từng đảm nhận chức vụ Viện trưởng Phật học viện Vũ Xương, Thư ký văn phòng trù bị thế giới phật học Uyển , chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu thế giới phật học Uyển, quảng thủ thư viện thế giới phật học Uyển, trưởng phòng giáo vụ viện giáo lý Hán – Tạng. Đặt biệt pháp sư còn đại diện cho ngài Thái Hư Đại Sư tham dự và phát biểu tại các hội nghị cũng như xử lý công việc, thể hiện tài năng kiệt suất lãnh đạo của pháp sư. Gần đây còn phát hiện ra rằng, pháp sư đã từng chủ nhiệm bộ phận nghiên cứu của Ban Chấp Hành Hội Phật giáo Trung Quốc, trong những năm đầu Dân Quốc, là người sáng lập Hội Học Tăng Trung Quốc Và chủ nhiệm ban trù bị thành lập hội Học Tăng Trung Quốc...chứng tỏ tài năng tổ chức của Pháp sư. Pháp sư Pháp Phảng học thức uyên bác đầy đủ tài năng giảng dạy, viết văn, biên tập, lãnh đạo ,tổ chức. Trước khi ra nước ngoài đã tinh thông tiếng Nhật, tiếng Tây Tạng, tiếng Anh, được gọi là “Hư Môn Nhân Kiệt, Thái Hư Cao Túc” giao trọng trách xuất dương truyền giáo và sứ mạng tham dự sáng lập Hội Liên Hiệp Phật giáo thế giới cho pháp sư là lựa chọn chính xác của Thái Hư Đại Sư.

II/ Pháp Sư Pháp Phảng xuất dương tham dự sáng lập Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới.

1. Pháp sư Pháp Phảng đã tuyên truyền cho việc liên hợp Phật Giáo Đồ Thế Giới tại Miến Điện

Pháp sư Pháp Phảng đến Miến Điện vào tháng 9/1940 vì gặp trở ngại do cuộc chiến tranh nên đã dừng chân và tuyên truyền cho việc liên hợp Phật Giáo Đồ Thế Giới tại Miến Điện như một sự chuẩn bị để sáng lập Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới. Cũng nhân cơ hội này, Ngài đã có bài diễn thuyết với đề tài Phật giáo cứu thế và cứu quốc. Ngài trình bày: “Thế giới vì sao lại xảy ra chiến tranh? Ai là người gây ra mối họa này? Nhật Bản xâm lược Trung Quốc bèn cho rằng đây là vì nền hòa bình cho Đông Á, Hit-le xâm chiến Âu châu cũng cho rằng vì hòa bình cuả thế giới. Đương nhiên, Anh quốc cũng tuyên bố vì hòa bình mà chống lại Hit-le. Cho nên, đây đều không phải là một nền hòa bình triệt để. Cách nói về hòa bình ở đây là sự che đậy cho mục đích xâm lược. Một nền hòa bình chân thật phải được xây dựng trên sự tự do, bình đẳng của nhân loại, sự lợi ích giữa các dân tộc và các quốc gia, cũng chưa dám khảng định đó là một nền hòa bình chắc thật huống hồ là việc dùng vũ lực để chinh phục?  Nếu như động viên được toàn thế Phật Giáo Đồ trên thế giới để thực hiện việc cứu thế của Phật Giáo thì tác dụng bất khả tư nghì. Chúng ta cần phải xây dựng cho được một trung tâm làm cứ điểm của Phật giáo mang tính thế giới. Công việc này là công việc cần kíp trước mắt.

2. Pháp sư Pháp Phảng và Tiến sĩ Malalasekara, nhân vật quan trọng trong quá trình thành lập Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới. Năm 1942, Pháp sư Pháp Phảng đặt chân đến Ấn Độ và năm sau đến Tích Lan. Ngài mau chóng liên lạc với Tiến sĩ Malalasekara, Hội trưởng Hội Phật Giáo Toàn Tích Lan, cũng là người chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Thái Hư Đại Sư và ngài còn nhận lời làm thầy dạy Trung văn cho Tiến sĩ. Trong báo cáo hải ngoại của Thế Giới Phật Học Uyển, Pháp sư đã trình bày từ tháng 5 năm ngoái, nhận lời mời của Tiến sĩ Malalasekara, Đại học Tích Lan để dạy kinh tiếng Hoa cho ngài. Tiến sĩ Malalasekara là nhà Đông Phương Học đầu tiên của Tích Lan có sự đam mê rất lớn đối với văn hóa Trung Quốc và nhất là đối với Phật giáo, chuyên nghiên cứu văn hóa và mỹ thuật Trung Quốc. Pháp sư Pháp Phảng đã cùng với TS. Malalasekara hiệu đính Trung văn và Pali văn của Kinh A Hàm. Cũng từ tháng 7 năm ngoái, Hội Ma Ha Bồ Đề Tích Lan lập Viện Bồi dưỡng Truyền giáo đã thỉnh Pháp sư Pháp Phảng giảng dạy về Phật giáo Đại thừa Trung Quốc. Hội này đã được thành lập 50 năm, có danh tiếng trên thế giới. Tại Ấn Độ, những việc làm cho sự nghiệp Phục hưng Phật giáo mọi người đều tán dương. Viện Bồi dưỡng Truyền giáo này chuyên đào tạo các pháp sưđảm nhận công việc truyền giáo tại Ấn Độ và Âu Mỹ. Pháp sư Pháp Phảng đã tham gia Hội vàđảm nhận chức vụ Giảng sư cũng như các công tác chuyên môn khác. Đây là biểu trương của sự hợp tác giữa giới Phật giáo Trung Quốc và Hội, cũng là việc đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo Trung Quốc sau này.

Như trong bài văn bia “Tiễn Pháp sư Pháp Phảng xuất ngoại”đã nêu: “Tài năng của Pháp sưđã giúp ích rất nhiều trong việc thúc đẩy TS. Malalasekara đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng. Pháp sư trong bài “Sự vận động Phật giáo Tích Lan ngày hôm nay”đã đề cập: “Thường các vị Phật tử tại gia cóđịa vị lãnh đạo thường đề xướng tổ chức liên minh Phật giáo thế giới hoặc triệu tập hội nghị Phật giáo quốc tế. Đề xướng triệu tập hội nghị Phật giáo quốc tế là chủ trương của TS. Malalasekara – Chủ tịch Hội Phật giáo toàn Tích Lan. Tiến sĩ chủ trương năm 1950 sẽ triệu tập Hội nghị Phật giáo Quốc tế lần I tại đảo Tích Lan, liên hợp Phật Giáo Đồ các nước trên thế giới, đặc biệt là Phật giáo đoàn các nước Á châu. TS. Malalasekara muốn liên hợp Phật giáo đô Á châu trở thành một hình thức liên minh Phật giáo để thúc đẩy công tác Phật giáo cứu tế nhân loại sẽ rất dễ dàng. Khi Pháp sư Pháp Phảng hỏi ông về ý tưởng này, TS.đã nói: “Hi vọng sẽ nhận được sự hiệp trợ của Phật giáo đồ Trung Quốc.

3. Pháp sư Pháp Phảng đã phiên dịch một tài liệu minh chứng cho việc sáng lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới

Năm 1946, Pháp sư Pháp Phảng đã phiên dịch bài viết bằng tiếng Anh của TS. Malalasekara với tựa đề “Liên minh Phật giáo đồ Thế giới”. Trước bài dịch này, Pháp sư đã có lời giới thiệu rằng:“TS. Malalasekara là một học giả Đông Phương học của thế giới đã từng đảm nhận chức vụ Viện trưởng Viện Đông Phương học, trước tác rất nhiều, hiện là giáo sư Pali của Đại học Tích Lan, là hội trưởng Hội Phật giáo toàn Tích Lan, rất có niềm đam mê đối với Phật học, triết học, văn học và lịch sử Trung Quốc, thường diễn thuyết về chuyên đề triết học và nghệ thuật Trung Quốc, cũng có sự nghiên cứu về tiếng Trung Quốc. TS. Malalasekara là cư sĩ nhiệt thành phục vụ Phật giáo, cũng là người bạn tốt của Thái Hư Đại Sư từ năm 1943, khi đến Tích Lan đã cùng TS. kết mối tâm giao. Trong tương lai, công cuộc vận động văn hóa Phật giáo thế giới và văn hóa Trung – Tích phải nhờ đến sự nỗ lực của TS. giúp sức để được phát triển huy hoàng”. Bài văn này đã được đăng ở chuyên mục Phật đản năm 1946 nói rõ đến tiền đồ và hiện thực của công cuộc vận động Phật giáo thế giới lúc bấy giờ.

Bài văn “Liên minh Phật giáo đồ thế giới” đã nói: “Mục đích chuyến viếng thăm của Thái Hư Đại Sư khác với ngài Pháp Hiển ở chỗ Thái Hư Đại Sư muốn nghiên cứu tình hình Phật giáo Tích Lan trong hiện tại nhưng điều mà ngài quan tâm hơn cả là thúc đẩy mối quan hệ thân thiết giữa Phật giáo hai nước. Trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi của ngài, ngài đã cùng với chư tăng và cư sĩ Phật tử Tích Lan tổ chức hai hội nghị. Ngài đã nói rõ về kế hoạch của mình là giúp cho mối liên kết nghiên cứu hỗ tương giữa Phật giáo Tích Lan và Trung Quốc. Về phía mình, Thái Hư Đại Sư sẽ cùng Phật giáo đồ Trung Quốc nỗ lực hoàn thành  các công việc để thúc đẩy cho mối quan hệ hữu nghị này. Ngài chắc chắn đã nhận được sự ủng hộ của Phật giáo đồ Trung Quốc nên mới thực hiện những điều ấy. Trong quá trình thảo luận đã đưa ra những phương pháp sơ bộ như: trao đổi học giả, thành lập hiệp hội văn hóa Phật giáo Trung Quốc – Tích Lan, phát hành báo chí và tập san và cuối cùng là vấn đề tài chánh do Phật giáo đồ Malaysia và Tích Lan kêu gọi đóng góp.

4. Trong thời gian truyền đạo, pháp sư Pháp Phảng đã tuyên truyền cho việc liên hiệp Phật giáo đồ thế giới.

Trong thời gian ở nước ngoài, nhân dịp nghỉ lễ, ngài thường nhận lời mời đến giảng thuyết ở Singapore và Malaysia. Trong thời gian ấy, ngài luôn tuyên truyền cho sự liên hiệp Phật giáo đồ thế giới để hướng dẫn luồng thông tin tuyên truyền cho việc thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới. Như trong thời gian thuyết giảng ở học viện Bồ Đề Singapore, ngài đã nói: “Chúng ta, những người tu tập niệm Phật nên đem những điều chúng ta hiểu rõ về giáo lý Phật giáo giảng cho người khác biết, giúp họ hiểu rõ được giáo lý nhà Phật. Đầu tiên phải cảm hóa được người thân, bạn bè, hàng xóm; cuối cùng là Phật giáo đồ trên toàn thế giới ngồi lại với nhau để truyền bá đạo lý từ ái hòa bình chân thật của Phật giáo, tuyên dương Phật giáo nhằm cảm hóa thế giới, để những người làm chính trị hiểu và từ bỏ ngã kiến, biết nhường nhịn trên phương diện kinh tế, từ bỏ sự chiếm đoạt và thực hành bác ái bố thí.

5. Sau khi về nước, pháp sư Pháp Phảng vẫn tiếp tục giữ liên lạc với Dr. Malalasekera về công tác thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới.

Năm 1947, sau khi được tin Thái Hư đại sư viên tịch ở Thượng Hải, pháp sư rất đau buồn. Trong khi đó ở Thượng Hải tất cả đệ tử và cư sĩ hộ pháp của ngài Thái Hư đại sư nhóm họp và đồng đi đến quyết định chọn pháp sư Pháp Phảng là người kế thế sự nghiệp của Thái Hư đại sư rồi thông báo và khẩn thỉnh pháp sư nhanh chóng về nước. Pháp sư Pháp Phảng lập tức lên đường về nước, qua Malaysia, Hương Cảng, đến tháng 5/1948 ngài đặt chân về đến Thượng Hải. Ngài đến Thượng Hải liền đến Phụng Hóa Tuyết Đậu Tự chiêm lễ tháp xá lợi của Thái Hư đại sư và tiếp nhận chức trụ trì Tuyết Đậu Tự. Mùa thu năm ấy, ngài đến Vũ Xương để tiếp nhận chức viện trưởng Phật học viện Vũ Xương, đồng thời khởi công xây dựng tháp xá lợi Thái Hư đại sư tại học viện.

Tuy về nước tiếp nhận sự nghiệp của bổn sư trụ trì Phụng Hóa Tuyết Đậu Tự, viện trưởng Phật học viện Vũ Hán và quản lí thư viện Thế Uyển nhưng ngài vẫn duy trì mối liên lạc với Dr. Malalasekera về việc thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới. Sau khi về nước ít lâu, ngài đã nhận được thư của Dr. Malalasekera, mở đầu bức thư ông viết: “Pháp sư Pháp Phảng! Ngài đã biết viết thư là một việc làm hết sức khó khăn đối với tôi. Do vậy, mỗi ngày chỉ viết cho ngài một bức thư là đủ rồi. Tôi nghĩ tôi phải viết thư để cho ngài biết rằng tôi vẫn luôn nghĩ nhớ đến ngài”. Và phần kết của bức thư ông đã nói: “Sau khi Thái Hư đại sư viên tịch, trên tạp chí Phật giáo, chúng tôi đã đăng bài để kỉ niệm về ngài. Pháp sư đã đọc chưa? Sự ra đi của đại sư là một mất mát to lớn đối với chúng ta, mà đặc biệt là đối với bản thân tôi. Chúng tôi đã dự định năm 1950 sẽ triệu tập Hội nghị Phật giáo đồ trên toàn thế giới tại Tích Lan. Chúng tôi đã đón nhận được sự khích lệ từ các nơi. Chúng tôi càng hy vọng rằng chúng tôi sẽ đón nhận được sự giúp đỡ to lớn từ phía Trung Quốc. Tôi không thể viết tiếp được nữa, tôi chưa biết được hiện nay ngài đang ở đâu nên sau khi nhận được bức thư này, nhớ hồi đáp để tôi biết được rằng sự cố gắng của tôi đã có kết quả. Tôi cũng muốn nói với ngài mặc dù tôi không viết thư cho ngài nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến ngài nhớ lại những thời gian vui vẻ nhất khi chúng ta hội tụ một nơi. Tôi vô cùng hy vọng một ngày không xa có thể lại được cùng ngài trùng hội”.

Pháp sư Pháp Phảng đã lập tức trả lời thư cho Dr. Malalasekera: “Thưa Tiến sĩ, khi tôi đọc được bức thư của ngài, tôi có cảm giác như tôi vẫn còn đang hiện hữu trên giảng đường của Đại học Tích Lan để nghe ngài nói chuyện. Tiến sĩ còn nhớ vào tháng Giêng năm ngoái, khi ông và ngài Bộ trưởng Bộ Giáo dục Tích Lan – tiến sĩ Karanankar đến Đại học Quốc tế Viễn thông, chúng ta đã không ngờ được gặp nhau. Năm tới Hội nghị Liên hữu Á Châu sẽ được  tổ chức ở Trung Quốc, tôi hy vọng ngài sẽ tham dự, đồng thời cũng mong được đón nhận sự chỉ đạo của ngài cho công tác của chúng tôi”.

III/ Pháp sư Pháp Phảng đại diện cho học hội Pháp Minh Trung Quốc tham dự Đại hội thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới.

Tháng 5/1949 pháp sư Pháp Phảng vì nội chiến ở Trung Quốc xảy ra đã đặt chân đến Hương Cảng. Cuối tháng 1/1950 ngài rời Hương Cảng đến Singapore giảng kinh Bát Nhã tâm kinh tại học viện Bồ Đề. Sau đó tiếp lời mời của Tổng hội Phật giáo Singapore, ngài đã giảng kinh Dược Sư tại chùa Viên Thông. Ngày 22/5/1950 ngài đến Tích Lan để tham dự Hội nghị trù bị thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới cùng với Dr. Malalasekera, phác thảo hiến chương của Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới. Ngày 25, Đại hội thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới được long trọng tổ chức tại thủ đô Colombo của Tích Lan.

1.  Pháp sư Pháp Phảng tham gia Đại hội và được giữ trọng trách trong Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới.

Khi Đại hội thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới được tổ chức đúng lúc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới thành lập được 7 tháng, tổ chức Phật giáo mới chưa được ra đời, Phật học viện Vũ Xương nơi pháp sư làm viện trưởng cũng đã bị đóng cửa, vậy thì pháp sư đã đại diện cho tổ chức Phật giáo nào của Trung Quốc để tham dự Đại hội? Ngài đã truyền tải thông tin về Đại hội cho tạp chí và báo chí nào ở Trung Quốc? Trong Đại hội ngài có được bầu giữ chức vụ gì không? Xem trong bức thư ngài gửi cho cư sĩ Hồ Hậu Phố vào ngày 6/6 sau khi Đại hội thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giơí bế mạc:

“Gửi cư sĩ Hồ Hậu Phố! Nhận được thư của cư sĩ đúng lúc Đại hội khai mạc, tôi nay rất hoan hỉ báo với ông vài điều như sau: Đại hội thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới khai mạc ở Colombo đã đạt được những thành tích rất tốt. Đại hội đã bế mạc vào tuần trước, đại biểu đến từ khắp Thế giới cả trăm người. Trong thời gian khai mạc Đại hội, tôi đã tham gia diễn thuyết rất nhiều với danh nghĩa đại diện cho học hội Pháp Minh và nhân danh cá nhân, tôi cũng đã gửi nội dung các bài diễn thuyết cho ông. Những quyết nghị quan trọng trong Đại hội gồm:

-  Colombo được chọn làm nơi đặt trụ sở của tổng hội.

-  Dr. Malalasekera được chọn làm Hội trưởng đầu tiên.

-  Trung Quốc được chọn là Ủy viên thường trực của Ban chấp hành Hội và cũng là một trong các phân hội của tổ chức Hội.

Kính mong ông chuẩn bị các kế hoạch cần thiết cho việc thành lập phân hội. Xin ông cũng truyền đạt những tin tức về việc vận động thành lập đến những người có tâm hướng cùng nhau xây dựng phân hội tại Trung Quốc.

Tình hình Phật giáo đồ trong nước hiện nay ra sao, xin ông viết thư cho tôi biết. Hiến chương của Đại hội và danh sách hội viên khi in xong sẽ lập tức gửi đến ông. Tôi cũng đã tham gia vào ban lãnh đạo của Đại học Phật giáo Tích Lan, là giảng sư giảng về Phật giáo đại thừa, chắc phải ở lại hai năm mới về nước. Mong tin! Nguyện chúc lợi lạc! Ngày 13/6/1950. Pháp Phảng kính!”

Thông qua bức thư này chúng ta thấy được pháp sư Pháp Phảng đại diện cho học hội Pháp Minh để tham gia Đại hội, Trung Quốc được chọn là một trong những thành viên thường trực của Ban chấp hành. Học hội Pháp Minh được thành lập vào năm 1935, các thành viên sáng lập gồm Hồ Hậu Phố, Hoàng Hàm Chi, Phương Tử Phiên, Triệu Phác Sơ, là tổ chức Phật giáo mang tính quốc tế lúc bấy giờ ở Thượng Hải. Hội sở được đặt tại Thượng Hải Phật giáo tịnh nghiệp xá. Tiếp đó, pháp sư Pháp Phảng còn viết thư cho cư sĩ Trần Pháp Hương, người giữ chức biên tập và phát hành tạp chí “Giác Hữu Tình”:

“… Trong thời gian tổ chức Đại hội Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới, Pháp Phảng đã đại diện cho Phật giáo đồ Trung Quốc để tham dự, đồng thời cũng đã truyền đạt đến các đại biểu về thái độ ủng hộ của Chính phủ, nhân dân đối với Phật giáo và được các đại biểu, nhân sĩ trên thế giới vui mừng và đánh giá cao. Pháp Phảng cũng là thành viên của Ủy ban khởi thảo hiến chương, được chọn là ủy viên Ban chấp hành Trung Ương và ủy viên của tiểu ban phúc lợi.

2.  Các bài phát biểu và diễn thuyết của pháp sư Pháp Phảng tại Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới.

Pháp sư Pháp Phảng đã cung cấp rất nhiều tư liệu tiếng Anh về Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới cho tạp chí “Giác Hữu Tình”. Cư sĩ Trần Pháp Hương đã dịch ra Trung văn và đăng trên tạp chí. Trong lần phát hành kỳ thứ 7 số 11 có đoạn ghi lại lời phát biểu của pháp sư Pháp Phảng: “…Từ sau khi Trung Quốc được giải phóng, đời sống sinh hoạt của tăng chúng gặp nhiều khó khăn. Chính phủ nhân dân không cản trở những công việc thường ngày của tôn giáo, nhưng ruộng đất của các chùa chỉ được giữ lại một phần cho tăng chúng, còn lại đều bị tịch thu để chia cho dân nghèo. Tăng chúng phải tự canh tác để duy trì cuộc sống và không nhận được quyên góp trong xã hội. Nói chung, sự canh tác của tăng chúng đều giống như các nông dân khác”.

KẾT LUẬN:

Pháp sư Pháp Phảng lần đầu tiên xuất dương truyền giáo đã gánh sứ mạng to lớn mà ngài Thái Hư đại sư giao phó, đó là tham gia thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới, tám năm sau phải trở về nước để kế tục sự nghiệp của bổn sư khi ngài Thái Hư viên tịch, vẫn tiếp tục nỗ lực không ngừng cho công cuộc thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới.

Lần thứ hai xuất ngoại là để hoàn thành sứ mạng mà ngài Thái Hư đại sư giao phó, đó là tham gia công tác trù bị và tham dự Đại hội thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới. Sau khi Hội được thành lập, ngài lại tiếp tục sự nghiệp thành lập các phân hội cho đến những giây phút cuối của cuộc đời. Tạp chí của Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới đã gọi pháp sư Pháp Phảng là trụ cột của Hội.

Về danh xưng của Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới, tiếng Anh gọi là The World Fellowship of Buddhists, Trung văn dịch là 世界佛教徒友谊会, gọi tắt là世佛会 hoặc là世界佛教会, cũng dịch là世界佛教徒联谊会, gọi tắt là 世佛谊.

Pháp sư Pháp Phảng hoằng dương văn hóa đại thừa Phật giáo Trung Quốc đến sáu nước Ấn Độ, Tích Lan, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Miến Điện và hai vùng là Hương Cảng và Ma Cao, qua mười tỉnh thành trong đất nước Trung Quốc là Kinh (Bắc Kinh),  Ký (Hà Bắc), Ngạc (Hồ Bắc), Xuyên (Tứ Xuyên), Du (Trùng Khánh), Tương (Hồ Nam), Mân (Phúc Kiến), Chiết (Chiết Giang), Hỗ (Thượng Hải), Việt (Quảng Đông). Pháp sư tinh thông sáu loại ngôn ngữ là Trung Văn, Phạn văn, Ba li Văn, Anh văn, Nhật văn và Tạng văn, đã để lại bộ “Pháp Phảng văn tập” hai triệu chữ. Ngài yêu nước thương dân, đã viết rất nhiều bài nói về sự xâm lược của Nhật Bản đối với Trung Quốc, là người được phái ra nước ngoài để truyền bá, hoằng dương văn hóa và Phật giáo đại thừa Trung Quốc, cũng là tăng lữ đầu tiên trong lịch sử cận đại Trung Quốc được Chính phủ phái ra nước ngoài làm giảng viên dạy Đại học, cũng là người được chọn ra nước ngoài tham dự và sáng lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới.

Thích Giải Hiền

Hội trưởng Hội Sự Nghiệp Từ Thiện Minh Đức

(Dịch từ Tạp Chí Pháp Âm)

Các tin khác
 • Trung ương Giáo hội đề nghị tăng cường phòng chống dịch
 • Hà Nội xác định một ca nghi nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng về tại Mễ Trì Thượng
 • Kính Tăng đúng pháp được phước vô lượng
 • Thông điệp của Đức Dalai Lama nhân khánh tuế thứ 85
 • Hội Chữ thập đỏ tỉnh biểu dương 92 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
 • Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm tỉnh Hải Dương
 • Liên Hợp Quốc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật đản
 • Đức Phật dạy thế nào là người đàn ông lý tưởng?
 • Dịch COVID-19 trưa 25-3: Malaysia phong tỏa toàn quốc thêm 14 ngày, Đức thêm 4.200 ca nhiễm
 • THƯỢNG TOẠ THÍCH THANH CƯỜNG - TẤM LÒNG THIỆN NGUYỆN GIỮA “TÂM BÃO”
 • Tặng bánh chưng Tết ấm lòng người bệnh
 • Rước thảm thêu Đức Phật lớn nhất thế giới
 • Tình hình sức khỏe và những hình ảnh mới nhất về Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Thái Lan
 • Tín đồ Phật giáo hiểu như thế nào về giáo lý cơ bản của đạo Phật?
 • Hành hương Ấn Độ chiêm bái Tứ động tâm
 • Xá lợi Phật được tôn trí tại viện bảo tàng New Delhi Ấn độ
 • Chùm ảnh: Lễ an vị tượng đài Bồ Tát Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc tự
 • Trụ trì Thích Thanh Cường tặng 25 suất quà (Mỗi suất 1 triệu đồng) cho các thương, bệnh binh, người có công
 • Tặng 30 sổ tiết kiệm và 30 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công
 • Linh Thiêng Dòng Máu Lạc Hồng và kỉ niệm 20 năm thủ đô Hà Nội được Unesco công nhận thành phố vì hoà bình
 •   1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32       
   
   Tin nổi bật
  Nhân quả hiện tại
  -------------------------
  Phát hiện điệp sớ dài 12m với 5.000 kí tự ở chùa cổ nhất Tây Nguyên
  -------------------------
  Đà Nẵng có những ngày như thế…
  -------------------------
  Trung ương Giáo hội đề nghị tăng cường phòng chống dịch
  -------------------------
  Hà Nội xác định một ca nghi nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng về tại Mễ Trì Thượng
  -------------------------
  Kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình
  -------------------------
  Câu chuyện nhân quả: 3 năm bắn chim, 18 năm bị chảy máu
  -------------------------
  Kính Tăng đúng pháp được phước vô lượng
  -------------------------
  Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật
  -------------------------
  Ni giới và những lời Phật dạy
  -------------------------
  Thông điệp của Đức Dalai Lama nhân khánh tuế thứ 85
  -------------------------
  Hội Chữ thập đỏ tỉnh biểu dương 92 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
  -------------------------
  Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm tỉnh Hải Dương
  -------------------------
  Liên Hợp Quốc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật đản
  -------------------------
  Đức Phật dạy thế nào là người đàn ông lý tưởng?
  -------------------------
  Hãy ghi nhớ 20 lời Phật dạy để có cuộc sống an nhiên
  -------------------------
  Lời Phật dạy sống ngay giây phút hiện tại
  -------------------------
  Pháp tìm ra thuốc làm suy yếu virus SARS-CoV-2
  -------------------------
  Trong dịch COVID-19, Đoàn làm gì để chung tay với cả nước?
  -------------------------
  Trong dịch COVID-19, Đoàn làm gì để chung tay với cả nước?
  -------------------------
  Dịch COVID-19 trưa 25-3: Malaysia phong tỏa toàn quốc thêm 14 ngày, Đức thêm 4.200 ca nhiễm
  -------------------------
  Bồ Tát Quán Thế Âm, tín ngưỡng và triết lý
  -------------------------
  THƯỢNG TOẠ THÍCH THANH CƯỜNG - TẤM LÒNG THIỆN NGUYỆN GIỮA “TÂM BÃO”
  -------------------------
  Tặng bánh chưng Tết ấm lòng người bệnh
  -------------------------
  Hoằng pháp trong Phật giáo từ xưa tới nay
  -------------------------
  Rửa chén bát, cào lá khô: Trí tuệ từ các bậc tiền nhân
  -------------------------
  Cảnh sát ở Anh và xứ Wales thực hành Thiền lấy cảm hứng từ Phật giáo
  -------------------------
  Rước thảm thêu Đức Phật lớn nhất thế giới
  -------------------------
  Tình hình sức khỏe và những hình ảnh mới nhất về Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Thái Lan
  -------------------------
  Tín đồ Phật giáo hiểu như thế nào về giáo lý cơ bản của đạo Phật?
  -------------------------
  Hành hương Ấn Độ chiêm bái Tứ động tâm
  -------------------------
  Xá lợi Phật được tôn trí tại viện bảo tàng New Delhi Ấn độ
  -------------------------
  Chùm ảnh: Lễ an vị tượng đài Bồ Tát Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc tự
  -------------------------
  Thăm nơi ở của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
  -------------------------
  Thượng tọa Thích Thanh Cường ủng hộ 2 sân bóng mini cho trường mầm non Tân Hưng
  -------------------------
  Trụ trì Thích Thanh Cường tặng 25 suất quà (Mỗi suất 1 triệu đồng) cho các thương, bệnh binh, người có công
  -------------------------
  Tặng 30 sổ tiết kiệm và 30 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công
  -------------------------
  Linh Thiêng Dòng Máu Lạc Hồng và kỉ niệm 20 năm thủ đô Hà Nội được Unesco công nhận thành phố vì hoà bình
  -------------------------
  Em bé Việt kiều Mỹ 7 tháng ăn chay trường, thông minh đáng yêu
  -------------------------
  Câu chuyện luân hồi huyền bí của đức Lạt Ma Tây Tạng
  -------------------------
  Lúc về già!
  -------------------------
  Lời Phật dạy sâu sắc về việc hãy sống trọn vẹn hạnh phúc trong hiện tại
  -------------------------
  Cách phân biệt Chùa, Đình, Đền, Miếu, Nghè, Điện, Phủ, Quán, Am
  -------------------------
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chúng ta hãy cùng tĩnh tâm, chiêm nghiệm lời Phật dạy
  -------------------------
  Vesak 2019: Mang lại tâm thiện lành, trí tuệ tập thể, tiếng nói thống nhất của Phật giáo thế giới
  -------------------------
  Báo chí cả nước đang nỗ lực truyền thông cho Vesak 2019
  -------------------------
  Tham luận tại Vesak 2019 lên đến hơn 15 000 trang
  -------------------------
  Ban trị sự phật giáo huyện tứ kỳ tỉnh hải dương tổ chức xe hoa nhiễu Phật
  -------------------------
  Thiền tập cho người bận rộn
  -------------------------
  Họp báo trước thềm Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 tại Việt Nam
  -------------------------
  Mỹ nhân đóng vai Lâm Đại Ngọc trong “Hồng lâu mộng” cuối đời xuất gia theo Phật
  -------------------------
  Hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội năm 2019 - Khu vực phía Bắc
  -------------------------
  Tránh tạo nhân đau khổ theo lời Phật dạy
  -------------------------
  Bản tin từ thiện số 25-2019.
  -------------------------
  Lời Phật dạy về cách quý trọng cuộc sống
  -------------------------
  Hướng dẫn viên Việt kể lại chuyện “ly kỳ” khi dẫn khách du lịch ở Triều Tiên
  -------------------------
  Chuyện "vong báo oán" chùa Ba Vàng: Tỉnh Quảng Ninh ra văn bản hỏa tốc
  -------------------------
  Thân thế của Thập bát La Hán là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni
  -------------------------
  Rằm tháng Giêng - Tết Nguyên Tiêu trong tâm thức người Việt
  -------------------------
  Bí ẩn bên trong ngôi chùa đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống tường đá khắc gần 3.000 chữ VẠN
  -------------------------
  7 sự hiểu lầm phổ biến về đạo Phật ở Việt Nam
  -------------------------
  Niệm tiếng Om Mani Padme Hum tự nhiên như hơi thở
  -------------------------
  Tâm hoan hỷ trong Phật giáo có ý nghĩa gì?
  -------------------------
  Những ngôi đền Phật giáo đẹp đến ngỡ ngàng ở Nga
  -------------------------
  Đẹp lung linh hình ảnh người Việt "nhặt rác" ở Nhật Bản
  -------------------------
  Hòa thượng Thích Toàn Đức viên tịch tại chùa Viên Thông ở Hoa Kỳ
  -------------------------
  Vài điều kỳ lạ trong hành trạng của Vua Trần Nhân Tông
  -------------------------
  Sự ngộ đạo trong thế giới Kim Dung
  -------------------------
  Cư sĩ tiên phong về Thiền Phật giáo Hoa Kỳ đã về cõi Phật
  -------------------------
  Tìm hiểu về quá trình tiếp cận Phật giáo của nhà văn Kim Dung
  -------------------------
  Thắm tình đạo vị qua giao lưu văn hóa Phật giáo Việt – Nga và Ấn Độ
  -------------------------
  Những ngôi chùa Việt nơi đất khách, quê người...
  -------------------------
  Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần
  -------------------------
  Chuẩn bị Hội thảo Hoằng pháp 15 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên
  -------------------------
  Việt Nam có ngôi chùa đầu tiên được công nhận tại Hungary
  -------------------------
  Tin Ảnh: Hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc của Thượng tọa Thích Thanh Cường
  -------------------------
  Thượng Toạ Thích Thanh Cường đã trao 30 xuất quà gồm sách vở bút và tiền mặt cho các bé mẫu giáo và tiểu học xã Bảo Hà
  -------------------------
  -------------------------
  Vu Lan: Mùa Báo Hiếu...
  -------------------------
  THÀNH ĐOÀN HẢI DƯƠNG: TỔ CHỨC THĂM HỎI, TẶNG QUÀ TẾT MẬU TUẤT 2018 CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH
  -------------------------
  THÀNH ĐOÀN HẢI DƯƠNG: HAI CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CẤP THÀNH PHỐ CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3
  -------------------------
  HỘI LHTN TP HẢI DƯƠNG: TỔ CHỨC ĐOÀN TÌNH NGUYỆN THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN & TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI DÂN NGHÈO TỈNH LAI CHÂU VÀ TỈNH YÊN BÁI
  -------------------------
  CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CẤP THÀNH PHỐ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
  -------------------------
  Vô thường là lẽ sống
  -------------------------
  Thái Lan: Thành phố lịch sử Phật giáo Ayutthaya Di sản Văn hóa Thế giới
  -------------------------
  Nhật Bản xử treo cổ "chúa trời"
  -------------------------
  Trung ấm thân theo nghiệp vãng sinh và giải thoát
  -------------------------
  Đội bóng Heo rừng Thái Lan thoát nạn nhờ "thực hành thiền định"
  -------------------------
  Hỗ trợ gia đình nhà báo Thúy Hà
  -------------------------
  Chết khát bên sông
  -------------------------
  Hàn Quốc: Phục dựng ngôi chùa Di Lặc sau 13 thế kỷ
  -------------------------
  Cách hiểu "Vì sao đức Phật chưa hề nói một câu, một chữ, một lời nào?"
  -------------------------
  Tặng quà nhân ngày 1/6
  -------------------------
  30 năm đi tìm tượng Phật sơ sinh cho ngày Phật Đản
  -------------------------
  Thái Lan: Nghi lễ ‘Quy y cửa Phật’ của những cậu bé xinh như hoa
  -------------------------
  Sao dùng vàng mã để giao tiếp với cả Phật và người âm?
  -------------------------
  Hội nghị Sinh hoạt hành chính Giáo hội 2018 khu vực phía Bắc
  -------------------------
  Ban Tôn giáo nói gì về Hội thánh Đức Chúa Trời?
  -------------------------
  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ về truyền thông Phật giáo
  -------------------------
  Vai trò Cư sĩ truyền thống với Phật giáo phát triển, hội nhập hiện nay (P.1)
  -------------------------
  Đề nghị bỏ tục đốt vàng mã tại chùa, thiền viện
  -------------------------
  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GÓI BÁNH CHƯNG XANH
  -------------------------
  Tưởng niệm lần thứ 45 ngày viên tịch cố HT.Thích Thiện Hoa
  -------------------------
  Hải Dương tổ chức lễ vinh danh 4 tuyển thủ U23 Việt Nam
  -------------------------
  CLB Nhân Sinh tổ chức khóa tu TTN Cộng đồng " Lý Tưởng Sống"
  -------------------------
  2 lớp Cao – Trung cấp giảng sư Họp mặt tất niên
  -------------------------
  Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, chính quyền và phong trào thi đua năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 xã Tân Hưng
  -------------------------
  [TỰ HÀO CON NGƯỜI HẢI DƯƠNG - VŨ VĂN THANH] Đức Huy số 8. Văn Toàn số 9.
  -------------------------
  hầy cô trong BTV Đoàn trường, cô Lan GVCN 12I cùng học sinh hai lớp 12I và 10C thiện nguyện tại chùa
  -------------------------
  Đoàn TN trường THPT Nguyễn Du- TPHD tiếp tục tham gia hoạt động nấu và phát cháo của CLB Thiện Nhân Tâm
  -------------------------
  Tiệc buffe tổng kết hoạt động từ thiện năm 2017 của câu lạc bộ Thiện Nhân Tâm
  -------------------------
  hành đoàn Hải Dương phối hợp cùng CLB Thiện Nhân Tâm tới thăm, tặng quà Tết cho 10 gia đình hộ nghèo
  -------------------------
  THÀNH ĐOÀN: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI VÀ PHONG TRÀO TTN NĂM 2017; TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018
  -------------------------
  THÀNH ĐOÀN HẢI DƯƠNG: TỔ CHỨC THĂM HỎI, TẶNG QUÀ TẾT MẬU TUẤT 2018 CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH
  -------------------------
  BTS PG Quảng Nam viếng tang TT.Thích Hạnh Thông
  -------------------------
  Cung thỉnh nhục thân cố TT. Thích Hạnh Thông nhập kim quan
  -------------------------
  Đức Pháp chủ trao giáo chỉ tấn phong tới chư tôn đức PG Hà Nội
  -------------------------
  TP.HCM tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn
  -------------------------
  Tăng ni, Phật tử tặng quà đồng bào vùng cao Hà Giang
  -------------------------
  Trao 17 chiếc xe lăn,10 xuất quà cho hoàn cảnh khó khăn đặc biệt mỗi xuất 500.000. Và 27 xuất quà cho tất cả những người tàn tật
  -------------------------
  THƯ CỦA ĐẠI HỘI VIII GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  -------------------------
  THƯ CỦA ĐẠI HỘI VIII GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM GỬI TĂNG NI, TÍN ĐỒ, ĐỒNG BÀO PHẬT TỬ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
  -------------------------
  DIỄN VĂN KHAI MẠC Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII
  -------------------------
  Trọng thể khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VIII
  -------------------------
  Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
  -------------------------
  Xin đừng lạm dụng hình ảnh Tu sĩ làm mồi câu view bất chính
  -------------------------
  GHPGVN Chúc mừng tân Trưởng ban Ban Tôn Giáo Chính Phủ
  -------------------------
  Đại hội Phật giáo tỉnh Hải Dương thành công tốt đẹp
  -------------------------
  Nam Định: Chung thất tưởng niệm cố HT Thích Hạnh Nghiêm
  -------------------------
  Hà Nội: Gần 2000 Phật tử về Chùa Hòa Phúc dự Đại lễ Vu LanTrên tinh thần Tri ân và Báo ân trong mùa hiếu hạnh, hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2017 (nhằm 18/07 Đinh Dậu), Chùa Hòa Phúc thôn Hòa Trúc xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội trang nghiêm long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2561 - DL.2017.
  -------------------------
  TP.HCM: Triển khai công tác tổ chức Đại Hội Đại Biểu PGVN TP.HCM nhiệm kỳ IX (2017-2022)
  -------------------------
  Tin buồn: Bà ngoại của Đại Đức Thích Thanh Cường mất.
  -------------------------
  Đại hội Đại biểu Phật giáo Tiền Giang thành tựu viên mãn
  -------------------------
  Bộ Lễ nghi và tôn giáo Vương quốc Campuchia thăm PG Long An
  -------------------------
  THÔNG BÁO TIN BUỒN
  -------------------------
  Đại sư Garchen Rinpoche Hoằng pháp tại Việt Nam
  -------------------------
  Huyện tứ kỳ đã long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản lần thứ 2561
  -------------------------
  Ban Trị sự Phật giáo huyện Tứ Kỳ: Tích cực quyên góp hỗ trợ người nghèo
  -------------------------
  đại hội đại biểu phật giáo khoá VIII nhiệm kỳ ( 2016-2021)
  -------------------------
  Đại đức Thích Thanh Cường tài trợ 10 xe lăn cho người có hoàn cảnh đặc biệt
  -------------------------
  Chùa Phật Tích một ngày an lạc của các CEO Quốc Tế
  -------------------------
  Hải Dương: Chùa Cương Xá mừng thọ 120 Phật tử cao tuổi
  -------------------------
  Phóng sinh cá chim trắng: Hậu quả khôn lường!
  -------------------------
  14 câu trả lời của Đức Phật giúp bạn nhận ra hướng đi cuộc đời
  -------------------------
  BẢN TIN THÁNG 11 NĂM 2016 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
  -------------------------
  Khi bằng giả len vào cửa Phật
  -------------------------
  Thông cáo đặc biệt của Trung ương Giáo hội về lễ tang HT.Thích Chơn Thiện
  -------------------------
  Đại đức Thích Thanh Cường tặng quà cho trường mầm non xã Tân Hưng
  -------------------------
  Xác ướp thầy tu tỉnh giấc, đi khắp phố để cầu nguyện hòa bình
  -------------------------
  “ÁO ẤM CHO EM” VÀ HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN Á
  -------------------------
  ĐBQH nói gì về hiện tượng 44/46 cán bộ đều làm lãnh đạo?
  -------------------------
  Thôn đã xin lỗi và trả lại tiền cứu trợ cho người dân
  -------------------------
  Tặng quà cho gia đình nhiều khó khăn của chị Trương Thị Dương
  -------------------------
  THÀNH ĐOÀN - HỘI LHTN VIỆT NAM TP HẢI DƯƠNG: TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI DÂN LŨ LỤT MIỀN TRUNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
  -------------------------
  Album ảnh của đoàn từ thiện tại xã Lâm Trạch huyện Bố Trạch
  -------------------------
  Thành phố Hải Dương sôi nổi giải chạy tập thể Việt Dã lần thứ 23 năm 2016
  -------------------------
  Sẻ chia với học trò nghèo vùng cao
  -------------------------
  Hải Phòng: “nóng” việc bổ nhiệm Trụ trì chùa Lạc Viên
  -------------------------
  Trục xuất sư giả Đỗ Văn Cường ‘đại náo’ cửa Phật khỏi Hải Dương
  -------------------------
  Người có tính tình nóng nảy, ăn nói bộp chộp cần nhớ rõ điều này
  -------------------------
  4 thứ trên đời tuyệt đối không được nợ dù là người thân nhất!
  -------------------------
  Nối dài yêu thương qua những bát cháo nghĩa tình
  -------------------------
  Vu Lan – Mùa báo hiếu
  -------------------------
  Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón tiếp các chức sắc tôn giáo
  -------------------------
  Sri Lanka: Hiến pháp xác định Phật giáo là quốc đạo
  -------------------------
  Đừng khoe hình xăm Đức Phật ở một quốc gia Phật Giáo
  -------------------------
  Lễ dâng y tắm mưa và nhập hạ an cư Phật giáo Nam tông
  -------------------------
  Tăng già và Lục Hòa
  -------------------------
  Thiền sư Lê Mạnh Thát kiến diện sư Ông Làng Mai tại Pháp
  -------------------------
  Làm thế nào để dập tắt những suy nghĩ tiêu cực trong bạn?
  -------------------------
  Hà Nội: Bế mạc Hội thảo "Văn hóa Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng"
  -------------------------
  Thiêng liêng Lễ Tấn hương, đốt thân cúng dường chư Phật
  -------------------------
  Ngôi chùa có nhiều chữ Vạn nhất Việt Nam
  -------------------------
  Kỳ họp thứ nhất của HĐND xã Đại Đồng huyện Tứ Kỳ,tỉnh Hải Dương.
  -------------------------
  Chùm ảnh lễ truyền trao Giới pháp tại tu viện Wat Phra Dhammakaya, Thái Lan
  -------------------------
  Lễ khánh thành tượng và kỷ niệm lần thứ 998 ngày Giỗ Quốc sư Vạn Hạnh
  -------------------------
  Ban Văn Hóa TW GHPGVN – Ban Nghi Lễ TW GHPGVN họp ban tổ chức triển khai chương trình kỷ niệm 35 năm Thành tựu GHPGVN
  -------------------------
  Hải Phòng: 300 học sinh trường Anh ngữ AMA về chùa Vẽ tu học
  -------------------------
  Tiền Giang : Chùa Thiền Phước Tổ Chức Khoá Tu Và Phát Quà Từ Thiện‏
  -------------------------
  Hà Nội: Lễ Cầu nguyện và tư vấn mùa thi tại chùa Tăng Phúc
  -------------------------
  7000 Tăng Ni tham dự khóa an cư kiết hạ tại chỗ & tập trung
  -------------------------
  BRVT: Thiền tôn Phật Quang khai giảng khóa sinh hoạt hè 2016
  -------------------------
  BÁN NGHÈO.
  -------------------------
  Hôn mê hai ngày, tỉnh dậy kể lại cảnh bị đánh dưới âm phủ
  -------------------------
  ĐĐ Thích Thanh Cường tài trợ 12 triệu để khám và phát thuốc cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo
  -------------------------
  5 vị sứ giả Diêm Vương phái đến nhân gian – Ai cũng đã từng gặp qua
  -------------------------
  Thanh niên Phật tử Từ thiện – Phóng sinh mừng Phật Đản
  -------------------------
  Diễn văn Phật đản PL: 2560 của HT. Chủ tịch HĐTS GHPGVN
  -------------------------
  Giáo hội kêu gọi cứu trợ đồng bào miền Trung
  -------------------------
  Video toàn Cảnh Lễ Khánh Thành Ngôi Tam Bảo Chùa Cương Xá
  -------------------------
  Trao quyết định cho sư cô Thích Nữ Thoại Nguyên từ tỉnh Thừa Thiên Huế về trụ trì chùa Vĩnh Khánh thôn Hiền Sỹ
  -------------------------
  Hải Dương: Đại lễ khánh thành ngôi Tam bảo chùa Cương Xá
  -------------------------
  Chùa Cương Xá (TP Hải Dương): chùa đầu tiên của Việt Nam có hệ thống tường đá khắc chữ “Vạn”
  -------------------------
  Tang lễ của một vị vua nhà Lê đã được thương nhân Pháp Jean Baptiste Tavernier (1605 - 1689) ghi lại.
  -------------------------
  Đại Đức Thích Thanh Cường tặng quà học sinh nghèo học giỏi trong toàn thành phố Hải Dương
  -------------------------
  CLB Thiện Nhân Tâm chùa Cương Xá tổng kết công tác từ thiện năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác từ thiện năm 2016.
  -------------------------
  Tổng kết công tác Phật sự và xã hội năm 2015
  -------------------------
  Trao 10 xuất quà cho đối tượng là người khuyết tật mỗi phần quà trị giá 500.000 cho xã Gia Xuyên
  -------------------------
  Lễ tạ tất niên cho dân thôn bên đình làng Cương Xá xã Tân Hưng,Tp Hải Dương
  -------------------------
  Cắt băng khánh thành ngôi tổ đường chùa Mậu Công
  -------------------------
  Đại đức Thích Thanh Cường - Trụ trì chùa Cương Xá: Một tấm lòng thiện nguyện
  -------------------------
  Hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc năm 2015: ngày làm việc thứ 2
  -------------------------
  Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2015: Ngày làm việc thứ 1
  -------------------------
  Hoa Kỳ : Phật giáo và Công giáo cùng giúp đỡ người vô gia cư
  -------------------------
  Trần Nhân Tông, Đức Vua - Phật hoàng của dân tộc Việt
  -------------------------
  Trang nghiêm Bế mạc Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2015
  -------------------------
  Nhật Bản :Nhà Sư dùng nhạc Hiphop để truyền bá Phật Pháp
  -------------------------
  Trung Quốc : Chiêm ngưỡng vẻ đẹp cây bạch quả ngàn năm tuổi
  -------------------------
  Từ thiện thế nào cho ý nghĩa? (Tản mạn về từ thiện)
  -------------------------
  Nhật Bản: Hơn 12 nghìn ngôi tự viện thiếu vắng trụ trì
  -------------------------
  Giới thiệu sách: "Tài liệu trụ trì"
  -------------------------
  Thông báo: Tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị thường niên, kỳ 4
  -------------------------
  Phật Pháp và Niềm Tin
  -------------------------
  Ngôi chùa đá ở xứ Đông
  -------------------------
  TP.HCM: Đại lễ rót đồng đúc Tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  -------------------------
  Trung Quốc: Phái đoàn PGVN tham dự lễ khai mạc diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ 4
  -------------------------
  Hàn Quốc: Đại lễ vu-lan tha hương “Nước mắt của con”
  -------------------------
  BHDPT TW thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên và Bình Định
  -------------------------
  Thất bại lớn nhất của đời Người là tự đại
  -------------------------
  Kỷ lục ngôi chùa đầu tiên tại Việt Nam có tường đá khắc chữ Vạn
  -------------------------
  Thư gởi Mẹ nhân mùa Hiếu Hạnh
  -------------------------
  Nhờ câu niệm phật, bé 10 tuổi sống lại kì lạ sau khi rút ống thở
  -------------------------
  Người con hiếu thảo Trần Thanh Hiếu
  -------------------------
  Tỏa sáng những tấm gương hiếu học, hiếu thảo
  -------------------------
  24 gương hiếu thảo (Nhị thập tứ hiếu)
  -------------------------
  Nguồn gốc và ý nghĩa giáo dục của lễ Vu Lan
  -------------------------
  Lý Văn Lâm một người con hiếu thảo
  -------------------------
  Truyện tiền kiếp tấm gương hiếu hạnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
  -------------------------
  Danh sách những nhà hảo tâm gửi hiện vật và tiền mặt ủng hộ Quảng Ninh
  -------------------------
  Lễ truy niệm và di quan cố HT.Thích Quảng Tuệ
  -------------------------
  Tạo khẩu nghiệp nhận quả báo chẳng lành
  -------------------------
  AN CƯ , NUÔI LỚN TÂM BỒ ĐỀ
  -------------------------
  CLB Hương Từ Tâm tặng 1000 hộp cháo tại BV Nhi Đồng 1
  -------------------------
  Phân ban Ni giới T.Ư phía Bắc cúng dường các trường hạ đợt 2
  -------------------------
  GHPGVN: Hội nghị Ban thường trực HĐTS 6 tháng đầu năm 2015
  -------------------------
  Sư thầy 'đập hộp iPhone 6' xuất hiện tại sự kiện toàn người đẹp
  -------------------------
  Mỗi chủ nhật hàng tuần CLB Thiện Nhân Tâm chùa Cương Xá phát cháo tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương
  -------------------------
  Lễ Phật đản PL.2559 huyện Tứ Kỳ
  -------------------------
  Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí
  -------------------------
  Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu
  -------------------------
  Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa
  -------------------------
  Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm
  -------------------------
  Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật
  -------------------------
  Kinh Pháp Cú. Phẩm 1: Phẩm Song Yếu
  -------------------------
  Sẽ tổ chức Tuần văn hóa Phật giáo tại Việt Nam Quốc Tự
  -------------------------
  Đại giới đàn Hà Nội: Ngày hành sám thứ 4 và thứ 5
  -------------------------
  Lễ Hội Thiên Y Thánh Mẫu – Am Chúa (Diên Khánh)
  -------------------------
  Bế mạc Đại giới đàn GHPGVN Thành phố Hà Nội PL.2559-DL.2015
  -------------------------
  CLB Thiện Nhân Tâm chùa Cương xá đã phối kết hợp với thành đoàn Hải Dương và bệnh viện đa khoa tỉnh khám và tư vấn sức khỏe
  -------------------------
  CLB thiện nhân tâm chùa Cương Xá,thành phố Hải Dương phát cháo từ thiện
  -------------------------
  Phật giáo Trung Quốc với việc thành lập Hội liên hữu PG thế giới
  -------------------------
  Bắc Ninh: Chùa Phật Tích vinh dự đón rước Bằng di tích Quốc gia Đặc biệt
  -------------------------
  Lễ húy kỵ lần Thứ 10 Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Đệ Nhị Pháp Chủ
  -------------------------
  Lễ húy kỵ lần Thứ 10 Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Đệ Nhị Pháp Chủ
  -------------------------
  Phiên họp gặp mặt đầu xuân của Ban Hoằng pháp T.Ư khu vực phía Bắc
  -------------------------
  Chùm ảnh: Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng thăm Tu viện Palpung Sherablin, Upper Bhattu, HP, Ấn Độ
  -------------------------
  Những người phụ nữ ngang qua đời mình
  -------------------------
  Tết muộn ở quê nhà...
  -------------------------
  03. Hỏi Đáp Phật Pháp
  -------------------------
  CÂU CHUYỆN MỘT CON ĐƯỜNG..
  -------------------------
  02. Cốt Lõi Của Giáo Huấn Phật Giáo Là Gì?
  -------------------------
  01. Hãy Tìm Hiểu Tôn Giáo Này
  -------------------------
  Gốc tích chùa Cương Xá
  -------------------------
  Kỷ niệm 60 năm ngày thày thuốc Việt Nam 27/2
  -------------------------
  Hà Nội; Khai mạc Lễ hội chùa Hương năm 2015
  -------------------------
  Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy!
  -------------------------
  Tặng 300 chiếc bánh chưng cho trung tâm Tâm thần Thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương
  -------------------------
  Tổng kết công tác Phật sự năm 2014 và chương trình hoạt động năm 2015
  -------------------------
  Lễ tổng kết 15 năm phong trào TNTN huyện Tứ Kỳ (2000-2014)
  -------------------------
  Đại Đức Thích Thanh Cường trao học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi
  -------------------------
  HT. Thích Thiện Bình, Trưởng BTS GHPG Bình Thạnh viên tịch
  -------------------------
  CLB Hà Nội 14 Chữ tặng Nhà bán trú cho các học sinh vùng cao
  -------------------------
  Quảng Nam: BTS PG tỉnh thăm lãnh đạo huyện Bắc Trà My
  -------------------------
  Ngôi chùa nổi tiếng ‘cầu con’ ở Sài Gòn
  -------------------------
  Tiếp xúc cử tri xã Kỳ Sơn,huyện Tứ Kỳ
  -------------------------
  Giữ sự sống cho người khác là phước lớn nhất
  -------------------------
  Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN lần thứ 21
  -------------------------
  Điện Biên: Lung linh đêm hội hoa đăng mừng khánh đản Phật A Di Đà lần đầu tiên tại vùng Tây Bắc
  -------------------------
  Câu lạc bộ sức trẻ Hải Dương đã đi tặng 50 phần xôi và sữa cho các người vô gia cư
  -------------------------
  Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Tôi có thể là Đạt Lai Lạt Ma cuối cùng”
  -------------------------
  Quảng Ninh: 10 pho sách lưu danh anh hùng liệt sỹ tại chùa Ba Vàng
  -------------------------
  Cao Bằng: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khánh thành chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc
  -------------------------
  Thái Bình: Khóa tu '' Bước chân bình an'' tại chùa Phúc Minh
  -------------------------
  Hải Phòng: Đại lễ cắt băng khánh thành chùa Phúc Hậu
  -------------------------
  Quảng Ninh: Lễ đặt đá khởi công xây dựng TVTL Chánh Thiện
  -------------------------
  Nam Định: Chùa Hoàng Mai khánh thành ngôi Tam Bảo
  -------------------------
  Kỷ niệm 32 năm ngày khuyết tật thế giới
  -------------------------
  Hà Nội: Ngài Đại sứ Bangladesh đến chào chư tôn đức GHPGVN
  -------------------------
  Chiêm ngưỡng những pho tượng Phật cao nhất thế giới
  -------------------------
  Hà Nội: TT. Thích Chân Quang giảng tại chùa Tương Mai
  -------------------------
  Quảng Nam: Lễ Tưởng Niệm Và Trà Tỳ Nhục Thân Cố Hoà Thượng Thích Giác Tràng
  -------------------------
  Chùm ảnh dự lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam
  -------------------------
  Hải Phòng: Khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện chùa Quang Khánh
  -------------------------
  Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong vì tại nạn giao thông năm 2014
  -------------------------
  Thiền sư Nhất Hạnh trong giai đoạn chữa trị sau xuất huyết não
  -------------------------
  Phóng sự ảnh: Hành trình từ thiện – Trái tim biển trên đảo Lý Sơn
  -------------------------
  Hải Dương: Lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm chùa Thiên Phúc
  -------------------------
  Ủng hộ 20 triệu đồng và trao 1 ti vi SONY 32 inh,1 bình nóng lạnh cho trường mầm non xã Tân Hưng
  -------------------------
  Đạo Phật giúp giới trẻ tiến thân có nhân cách
  -------------------------
  ĐẠO NGHĨA VỢ CHỒNG theo quan điểm Phật giáo
  -------------------------
  Hội trại ,triển lãm đèn lồng ,triển lãm tranh,ảnh,"cảnh sắc thành Đông"
  -------------------------
  Đại đức Thích Thanh Cường thăm người dân mắc bệnh hiểm nghèo
  -------------------------
  HÀNH TRÌNH TỪ THIỆN TRÁI TIM BIỂN TRÊN ĐẢO LÝ SƠN
  -------------------------
  Tập huấn cho các tổ chức,doanh nghiệp có trang Thông tin điện tử cung cấp thông tin tổng hợp
  -------------------------
  Rực rỡ “Đêm Hội Hoa đăng” kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô
  -------------------------
  Hải Phòng: An vị long cốt Đền thờ cố chủ tịch nước Tôn Đức Thắng
  -------------------------
  Khởi công xây Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang với kinh phí 210 tỷ đồng
  -------------------------
  Không Iphone 6, không siêu xe, không Vertu, nhưng tai tiếng để lại thì "có"!
  -------------------------
  Cận cảnh chùa 21 tỷ đồng nơi sư thầy "đập hộp iPhone 6" trụ trì
  -------------------------
  Bãi miễn chức vụ của nhà sư “đập hộp iPhone 6”
  -------------------------
  Sư Thích Thanh Cường: Tôi không có xe Audi, đồng hồ Rolex
  -------------------------
  ĐĐ.Thích Thanh Cường và các em bé bị bỏ rơi
  -------------------------
  Nhà sư và iPhone 6: “Chỉ sờ lấy lộc cho cửa hàng”
  -------------------------
  Đại sư Thích Thanh Cường(người mở hộp iphone 6) là ai?
  -------------------------
  Thăm ngôi chùa do "sư thầy đập hộp iPhone 6" làm trụ trì
  -------------------------
  Thông báo: Nhận học bổng Đạo Phật Ngày Nay 2014
  -------------------------
  Lâm Đồng : Ban Từ Thiện và nhóm nghệ sỹ “ Nhân Duyên Tâm” chuẩn bị trung thu cho trẻ em nghèo
  -------------------------
  Thanh Hóa: Đôi bạn trẻ tổ chức lê Hằng thuận tại chùa Ông Sư
  -------------------------
  Cúng dàng trai tăng,trước cầu cho quốc thái dân an
  -------------------------
  Đại hội đại biểu Hội Liên Hiệp Thanh niên Thành Phố Hải Dương
  -------------------------
  Từ thiện: Trao bò trị giá 17 triệu đòng cho gia đình khó khăn
  -------------------------
  Hải Phòng: Khánh thành Phật đài Tây Phương Tam Thánh chùa Thiên Phúc
  -------------------------
  Nghệ An: Chùa Chí Linh mở lớp võ thuật cho thanh thiếu niên
  -------------------------
  Chương trình đại hội IV nhiệm kỳ 2014 hội liên hiệp thanh niên Hải Dương
  -------------------------
  Đại lễ động thổ xây dựng tam bảo chùa Minh Sỹ, Tứ Kỳ
  -------------------------
  Tư tưởng Phật giáo vạch rõ việc Trung Quốc tự ý đặt giàn khoan HD 981 sang thềm lục địa Biển Đông của Việt Nam
  -------------------------
  Phật giáo TP.HCM trang nghiêm tổ chức Lễ cầu nguyện Hòa Bình cho Biển Đông
  -------------------------
  Hải Dương: Lễ hô thần nhập tượng, an vị thất Phật Dược Sư
  -------------------------
  Hậu đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2014?
  -------------------------
  Phật giáo huyện Tứ Kỳ tặng hoa chúc mừng hội phụ nữ huyện
  -------------------------
  Cảm niệm Bồ tát Thích Quảng Đức
  -------------------------
  Hà Nội: Nhân dân làng Bằng hân hoan tắm Phật (Phần 1)
  -------------------------
  Đã sẵn sàng cho lễ Khai mạc Vesak L.H.Q 2014 tại chùa Bái Đính
  -------------------------
  Quảng Trị: Pháp hội hộ quốc tiêu tai và cầu siêu tại Khe Sanh
  -------------------------
  Chùa Bằng: Lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi 2014
  -------------------------
  Hối hả cho Đại lễ Vesak
  -------------------------
  Đề xuất bỏ cụm từ xe hoa, thuyền hoa Phật đản
  -------------------------
  Thành đoàn TP hải dương đã cung tiến về chùa Cương Xá nơi đại Đức Thích Thanh Cường trụ trì 1 cây gỗ xưa
  -------------------------
  Bổ nhiệm trụ trì tỷ khiêu Thích Pháp Đạt ,trụ trì chùa Quang Minh xã lê Lợi,huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương
  -------------------------
  Lễ thụ giới cho các giới tử đàn giới có 18 vị thụ tỉ khiêu tăng và 21 sa đi tăng 16 tỉ khiêu ni.
  -------------------------
  Họp phiên cuối cùng của nhiệm kỳ 2008-2014 của UBMTTQ Tứ Kỳ
  -------------------------
  Ban Nghi lễ T.Ư họp bàn kế hoạch tổ chức Đàn lễ Vesak LHQ 2014
  -------------------------
  Hà Nội: Lễ tiểu tường cố Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích
  -------------------------
  Quảng Ninh: Hàng vạn người đội mưa dự Đại lễ khánh thành chùa Ba Vàng
  -------------------------
  Khánh thành chùa Ba Vàng,Uông Bí,Quảng Ninh với tổng kinh phí xây dựng 400 tỷ đồng
  -------------------------
  Trường trung cấp Phật học tỉnh Hải Dương tổ chức thi tốt nghiệp cho 123 tăng ni sinh khoá VI
  -------------------------
  Chùn ảnh đại lễ khánh thành chùa Lìn Quang, Cờ Đỏ, Cẩm Giàng, Hải Dương
  -------------------------
  Huyện đoàn Tứ Kỳ và đại đức Thích thanh cường đã kết hợp tài trợ cấp phát thuốc miễn phí cho 70 đối tượng là người cao tuổi và gia đình neo đơn
  -------------------------
  Hải Phòng: Ấn tượng Đêm nhạc Khơi Nguồn Ánh Đạo chùa Vĩnh Bảo
  -------------------------
  Thông báo: Khám bệnh, phát thuốc, chữa răng, mổ mắt, tặng quà, cắt tóc miễn phí cho đồng bào nghèo tại Hà Tĩnh
  -------------------------
  Hải Phòng: Lễ đúc Đại hồng chung chùa Phúc Hậu huyện Tiên Lãng
  -------------------------
  Lễ cầu an và lễ CLB thanh thiếu niên Phật tử lễ cầu an và kỷ niệm ngày húy kỵ của Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN – Cố Trưởng lão HT.Thích Tâm Tịch.
  -------------------------
  Hải Dương: Lễ truy niệm & cung tống kim quan cố Ni trưởng Thích Đàm Nhuần
  -------------------------
  Hàng nghìn người đội mưa lên Yên Tử
  -------------------------
  Họp triển khai tuần lễ văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại VN
  -------------------------
  Khai hội Yên Tử xuân Giáp Ngọ
  -------------------------
  PG Hải Dương trao quà từ thiện cho đồng bào dân tộc A Rem
  -------------------------
  Tỉnh Hải dương đã tổ chức tổng kết công tác phật sự-xã hội năm 2013
  -------------------------
  PG Đà Nẵng kỷ niệm ngày Phật Thích Ca thành đạo
  -------------------------
  Thành kính Phân ưu cùng gia đình ĐĐ. Thích Linh Toàn
  -------------------------
  Hội nghị thường niên trung ương GHPGVN chiều 4/1/2014
  -------------------------
  Bế mạc Hội nghị thường niên trung ương GHPGVN
  -------------------------
  Ra mắt nhân sự Ban Kinh tế Tài chính TWGH (NK 2012 – 2017)
  -------------------------
  Hà Nội – Họp giao ban Thường trực HĐTS GHPGVN khu vực phía Bắc
  -------------------------
  Phật là ai? Đạo Phật là gì?
  -------------------------
  Công bố Quyết định công cử trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương
  -------------------------
  Đúc kim thân tượng Phật A Di Đà chùa Cảnh Linh xã Phúc Thành Huyện Kim Thành tỉnh hải dương
  -------------------------
  Địa Tạng Vương Bồ Tát: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục
  -------------------------
  Chùm ảnh: Cung nghinh Xá lợi Phật từ chùa Quán Sứ về tổ đình Kim Liên - tỉnh Ninh Bình
  -------------------------
  Chùm ảnh: Cung nghinh Xá lợi Phật từ chùa Quán Sứ về tổ đình Kim Liên - tỉnh Ninh Bình
  -------------------------
  Ninh Bình: Lễ tưởng niệm 20 năm ngày đệ nhất pháp chủ GHPGVN viên tịch
  -------------------------
  Cắt băng khánh thành ngôi tam bảo chùa Đại Bi
  -------------------------
  Lễ cắt băng khánh thành ngôi tổ đường
  -------------------------
  Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tai nạn giao thông tại TP.HCM
  -------------------------
  Chân dung sư thầy thay tượng cổ bằng tượng chính mình
  -------------------------
  Sư trụ trì thay tượng cổ: "Đó là tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông"
  -------------------------
  Hải Dương: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Khánh Linh
  -------------------------
  Phái đoàn Trường TCPH tỉnh Hải Dương tham quan Học viện PGVN tại Huế
  -------------------------
  Trường trung cấp phật học tỉnh Hải Dương từ thiện tại thôn Phú Yên xã Hương Xuân,Huyện Hương Khê,tỉnh Hà Tĩnh
  -------------------------
  Hà Nội: Họp giao ban TT HĐTS GHPGVN khu vực phía Bắc quý III/2013
  -------------------------
  Việt Nam chính thức đăng cai Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 11 - năm 2014
  -------------------------
  "Phật giáo ở đâu trên bản đồ vùng Tây Bắc": Câu hỏi muộn màng (Bài 2)
  -------------------------
  "Phật giáo ở đâu trên bản đồ vùng Tây Bắc": Câu hỏi muộn màng (Bài 1)
  -------------------------
  "Phật giáo ở đâu...": Câu hỏi muộn màng (Bài 3)
  -------------------------
  Giang hồ băng đảng khét tiếng miền Trung và hành trình quy y cửa Phật
  -------------------------
  Những lễ nghi trước khi thọ giới tại Đại giới đàn Bồ tát Quảng Đức
  -------------------------
  Tìm hiểu danh xưng Bồ Tát Quán Thế Âm
  -------------------------
  Ngày thứ hai Hội nghị tập huấn hành chính GHPGVN Hà Nội
  -------------------------
  Hà Nội: Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thăm và làm việc tại chùa Quán Sứ
  -------------------------
  Ra mắt Ban Thông tin truyền thông TƯ GHPGVN NK (2012 – 2017)
  -------------------------
  Ra mắt Ban Thông tin truyền thông TƯ GHPGVN NK (2012 – 2017)
  -------------------------
  Hà Nội: Ngày 15/10/2013 Lễ Công bố Quyết định và Ra mắt Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN
  -------------------------
  Bí ẩn linh thiêng về ngôi chùa Đá Trắng ở Phú Yên
  -------------------------
  Nhiều chùa làm lễ cầu siêu, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  -------------------------
  Hàng triệu người tưởng niệm tướng Giáp nghĩ đến việc đền ơn trong đạo Phật
  -------------------------
  Kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng cộng sản Việt Nam
  -------------------------
  Lễ tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Cương Xá
  -------------------------
  Nam Định: Lễ nhập kim quan cố Đại lão HT.Thích Nhật Tân
  -------------------------
  Bằng Kiều khoác vai Quang Linh tới chúc mừng Dương Thụ
  -------------------------
  Trung thu cho các em khiếm thị tỉnh Hải Dương.
  -------------------------
  Cắt băng khánh thành chùa Phú Lộc, Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương
  -------------------------
  Tổng khai giảng chương trình cử nhân Phật học khóa IX – X
  -------------------------
  Lễ ra mắt nhân sự Ban Pháp Chế TW - NK 2012 – 2017
  -------------------------
  Cáo phó: HT. Thích Nhật Quang tân viên tịch
  -------------------------
  Hội nghị tập huấn về xây dựng mô hình điểm "Gia đình Phật tử tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh"
  -------------------------
  Đại đức Thích Chí Trung ,Sư cô Thích tịnh Nhẫn và câu lạc Bộ nhân ái đã đến thăm các bệnh nhân trại phong và trung tâm bảo trợ xã hội thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương
  -------------------------
  Cậu lạc Bộ Thơ Việt Nam chi nhánh tại Hải Dương thăm chùa Cương Xá
  -------------------------
  Đến thăm “chùa cô Phương” mùa Vu lan
  -------------------------
  Hài hòa giữa tinh thần thờ kính Tổ tiên của người Việt và hiếu hạnh của đạo Phật
  -------------------------
  Vu lan, thực hành đạo hiếu
  -------------------------
  Hiếu đạo - Nền tảng đạo đức học Phật giáo
  -------------------------
  Chấn hưng Phật giáo: Vẫn là yêu cầu hết sức cấp thiết
  -------------------------
  Âm nhạc mùa Vu lan 2013: Cuộc tiếp sức đáng trân trọng
  -------------------------
  Tiếp tục câu chuyện người thế tục mặc đồ tu
  -------------------------
  Lễ an vị tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát tại chùa Liên Tâm, Phần Lan
  -------------------------
  Khai mạc khoá tu học Phât Pháp cho 18 nước và 4 châu lục
  -------------------------
  Phât tử trẻ lắng nghe Pháp thoại "Vì sao bạn thất bại"
  -------------------------
  Hải Phòng: Hơn 1000 Phật tử cúng dàng trường hạ tại 4 tỉnh
  -------------------------
  Diện mạo kiến trúc Phật giáo cho TPHCM?
  -------------------------
  Nhiều nghệ sỹ, ca sỹ có duyên đến với cửa Phật
  -------------------------
  Chung Kết giải bóng đá nhi đồng 21 xã TP Hải Dương
  -------------------------
  Sư Thích Long Tịnh "bấm huyệt" khiến nữ bệnh nhân sưng tấy vùng kín
  -------------------------
  Hàng ngàn sĩ tử tới chùa nguyện cầu trước ngày thi
  -------------------------
  Xuất hiện xá lợi hình Quán Thế Âm sau khi hỏa thiêu thiền sư
  -------------------------
  400 tăng ni nhận được bằng khen UBND tỉnh Hải Dương
  -------------------------
  Nghị quyết hội nghi Ban thường trực HĐTS GHPGVN 2/7/2013
  -------------------------
  HT. Thích Thiện Nhơn được cử làm quyền Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS
  -------------------------
  Lễ quy y Phật tử tại thôn Thanh Kỳ, An Thanh, Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương
  -------------------------
  Cảm nghĩ về “Ngọn Lửa Thích Quảng Đức” cách đây 50 năm
  -------------------------
  Từ mẫu tượng Phật TVTL Tây Thiên, nghĩ về tượng Phật lộ thiên
  -------------------------
  Vở: Chuông ngân rừng trúc
  -------------------------
  Những lời dạy của các Cao Tăng Phật giáo Việt Nam
  -------------------------
  Chùa Cái Cối vinh dự được công nhận là Di tích Quốc gia
  -------------------------
  Cuộc đời của một thiền sư nổi tiếng thế giới
  -------------------------
  Trung tâm thương mại 'báo hại' nhà chùa
  -------------------------
  Côn đồ xông vào chùa đánh nhà sư, phá hoại tài sản Tam bảo
  -------------------------
  Hà Nội: Lễ khai pháp Trường hạ Bồ Đề 2013
  -------------------------
  Hoa sen với đời người
  -------------------------
  Trao quà và học bổng cho trẻ em khó khăn trong huyện Tứ Kỳ
  -------------------------
  Hà Giang: Đền Mẫu Cấm Sơn tổ chức Phật đản lần đầu tiên
  -------------------------
  Hải Phòng: Hơn 10 ngàn người tham dự Đại lễ Phật đản PL.2557
  -------------------------
  Lễ Phật đản tại chùa Cương Xá xã Tân Hưng, TP Hải Dương ngày 24/5/2013
  -------------------------
  Kính trọng Pháp 23/05/2013 .11:00Thích Minh Thông
  -------------------------
  Tôn kính Phật
  -------------------------
  Ông Bụt tháng Tư
  -------------------------
  Đại lễ Phật đản lần thứ 2557, chùa bảo Sài, phường phạm ngũ lão TP Hải Dương
  -------------------------
  Tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức đại lễ phật đản lần thứ 2557 tại trụ sở GHPGVN
  -------------------------
  Một cách đón Phật đản mới
  -------------------------
  Hà Nội: Lễ hội hoa đăng tại chùa Quán Sứ
  -------------------------
  Phật đản huyện Cẩm Giàng
  -------------------------
  -------------------------
  Hà Nội: Lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung chùa Keo
  -------------------------
  Hàn Quốc : Lễ Phật đản Ngôi chùa độc đáo Thành phố Busan
  -------------------------
  Lễ cầu siêu tại thành cổ Quảng Trị
  -------------------------
  Nhân quả nhãn tiền
  -------------------------
  Đắc đạo rồi, tu chi nữa!?
  -------------------------
  Chính thức diễn ra Khóa tu tuổi trẻ “Cảm ơn cuộc đời” ngày thứ nhất
  -------------------------
  Dạy con từng lứa tuổi theo quan điểm Phật giáo
  -------------------------
  Cung tống kim quan cố HT.Thích Thiện Nhơn nhập bảo tháp
  -------------------------
  Đại lão HT.Thích Từ Nhơn viên tịch
  -------------------------
  Hải Dương: Đại lễ động thổ trùng tu, tôn tạo chùa Phong Hanh
  -------------------------
  TP.HCM: Một ngày hiến máu nhân đạo tại chùa Từ Tân
  -------------------------
  Hội thảo “phương hướng phát triển tổ chức CLB TTN Phật tử các tỉnh thành khu vực phía Bắc”
  -------------------------
  Hà Nội: Bổ nhiệm trụ trì và khởi công xây dựng chùa Thanh Liên
  -------------------------
  Ý nghĩa Đại Giới Đàn Vĩnh Tràng
  -------------------------
  Cáo phó HT. Thích Thiện Nhơn - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định
  -------------------------
  Đại đức Thích Thiện Từ tụng 108 biến chú Đại Bi tại Chùa Cương Xá
  -------------------------
  Hải Dương: GHPGVN làm việc với BTS Phật giáo tỉnh
  -------------------------
  Kỷ niệm 50 năm Pháp nạn 1963: Mục tiêu – yêu cầu?
  -------------------------
  Lễ tang trong THIỀN
  -------------------------
  Tết cổ truyền các nước Campuchia-Lào-Myanma-Thái Lan tại TP.HCM
  -------------------------
  -------------------------
  Người ăn xin quyên hơn 700 triệu cho chùa
  -------------------------
  Chính trị cánh tả Phật giáo
  -------------------------
  Lễ tang trong THIỀN
  -------------------------
  Phật giáo Hà Nội bàn tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kết hạ năm 2013
  -------------------------
  Chùm ảnh Pháp hội Dược sư tại chùa Cương Xá
  -------------------------
  Ấn Độ: Tượng Phật bị đập phá tại Bahraich, bang Uttar Pradhesh
  -------------------------
  GHPGVN: Hội nghị Ban Trị sự các tỉnh, thành phía Bắc
  -------------------------
  Hội nghị hướng dẫn thực hiện hiến chương tu chỉnh lần thứ V,đại hội VII và triển khai công tác phật sự thời gian tới,
  -------------------------
  Trăn trở về việc đi chùa của người trẻ
  -------------------------
  Chùa Cương Xá đang đi vào chạm khắc hoa văn
  -------------------------
  Xây dựng chùa Cương Xá
  -------------------------
  Trung Quốc: Giáo sư Ấn Độ giảng tại Phật Học Viện Hàng Châu
  -------------------------
  Đại lễ tưởng niệm, phụng nghinh Kim quan Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích
  -------------------------
  Tặng Hoa cho đồng Chí Phó Bí thư thường trực huyện đoàn tứ kỳ Nguyễn Tá Điểm
  -------------------------
  Chùm ảnh: Các đoàn viếng Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích
  -------------------------
  Khám phá ngôi chùa không không có tượng Phật
  -------------------------
  Sư giả “hoành hành” chùa Bái Đính
  -------------------------
  Quan hệ Phật giáo và chính quyền: câu trả lời có trong Kinh Phật
  -------------------------
  Ấm lòng quỹ từ thiện “Trái Tim Cho Em”
  -------------------------
  Chùm ảnh: Gần 200 bạn trẻ dự ngày tu An lạc tại chùa Đình Quán
  -------------------------
  Ngày hội 8/3 tại nhà văn hóa thôn Cương Xá
  -------------------------
  Đại Đức Thích Thanh Cường tặng quà trung tâm trị phong xã Hoàng Tiến
  -------------------------
  Hà Nội: Thường trực HĐTS GHPGVN phía Bắc giao ban tháng 3
  -------------------------
  Một số hình ảnh ban đầu về lễ tang HT. Thích Chơn Ngộ
  -------------------------
  HT. Thích Chơn Ngộ viên tịch, trụ thế 101 năm
  -------------------------
  Phật tử Thái tức giận vì tượng Phật ở VN
  -------------------------
  Lễ chẩn tế tại chùa Liên Hoa thị trấn Liên Nghĩa huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
  -------------------------
  Cảnh giác với những người giả sư đi quyên góp công đức
  -------------------------
  Trung ương đoàn TNCS HCM góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
  -------------------------
  Trung ương đoàn TNCS HCM hội thảo sửa đổi hiến pháp
  -------------------------
  Những pho tượng hòa thượng giống hệt người thật
  -------------------------
  Lễ nguyên tiêu tại chùa cương xá
  -------------------------
  Phục dụng lại truyền thống tế đức đại vương.
  -------------------------
  Lễ Phật chùa Bái Đính : Tin mà không hiểu Ta tức là phỉ bán Ta"
  -------------------------
  Linh thiêng Lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm trong động Hương Tích
  -------------------------
  Quảng Nam: GĐPT Duy Xuyên họp mặt đầu năm
  -------------------------
  Các bạn trẻ Nhân Sinh mang tết đến với người nghèo
  -------------------------
  KHÔNG KHÍ TẾT CỦA CHÙA CƯƠNG XÁ NĂM 2013
  -------------------------
  Chùm ảnh Sinh nhật Đại Đức Thích Thanh Cường ngày 14/2
  -------------------------
  Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ về thăm quê nhà
  -------------------------
  Từ vật dụng thường nhật của Tổ Hội ngẫm về nếp sống Thiền môn
  -------------------------
  Hạnh phúc và ý nghĩa với Hành hương 10 chùa “Gieo trồng Phước duyên”
  -------------------------
  Thế đất lạ khiến bốn thôn có 150 nhà sư
  -------------------------
  Đại Đức Thích Thanh Cường chúc tết, trao quà cho người cao tuổi
  -------------------------
  Chư Tôn đức HĐTS GHPGVN đỉnh lễ Đức Pháp chủ HT Thích Phổ Tuệ
  -------------------------
  GHPGVN chúc Tết các cơ quan Trung Ương và Tp.Hà Nội
  -------------------------
  Học viện PGVN, Viện nghiên cứu Phật học VN tổng kết Phật sự
  -------------------------
  Ban hoằng pháp TW họp mặt truyền thống ngành hoằng pháp
  -------------------------
  Tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Thiện Hoa, HT.Thích Thiện Hòa
  -------------------------
  Lãnh đạo Ban dân vận TW và TW MTTQ VN chúc tết GHPGVN
  -------------------------
  Hà Nội: Khánh thành Trung tâm Diệu Pháp Âm chùa Tứ Kỳ
  -------------------------
  GHPGVN họp Ban Thường trực khu vực phía Bắc
  -------------------------
  Thanh Hóa: Chùm ảnh “Khóa tu Kính mừng ngày Đức Phật thành Đạo” tại Chùa Thanh Hà
  -------------------------
  Hà Nội: Chùa Liên Phái - quận Hai Bà Trưng tổ chức tổng kết từ thiện năm 2012
  -------------------------
  Trung Quốc: Xếp hàng nhận cháo nhà chùa
  -------------------------
  Ban tôn giáo Chính Phủ chúc mừng thành công Đại hội Phật giáo toàn quốc
  -------------------------
  Đồng Tháp: Phật tử phẫn nộ trước lễ Bãi nhiệm trụ trì chùa Tháp Linh
  -------------------------
  Thất đức giả sư lừa cả bệnh nhân khốn khó
  -------------------------
  Nam Định: Lễ húy nhật lần thứ 30 của cố HT. Thích Thanh Thuế
  -------------------------
  Hà Nội: Trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm
  -------------------------
  Ra mắt Ban hướng dẫn Phật tử TP. Hà Nội nhiệm kỳ VII (2012 – 2017)
  -------------------------
  Tỉnh đoàn Hải Dương: Phát động chương trình “Tô thắm màu cờ Tổ quốc”
  -------------------------
  Ngày 7/1 qua đi, chùa Thanh Lương ở lại với bình yên trong nguyện ước
  -------------------------
  Hà Nội: Ban ĐD PG quận Hoàn Kiếm hội nghị tổng kết năm 2012
  -------------------------
  Hà Nội: Cán bộ, công nhân viên AVG Quy Y tại tổ đình Viên Minh
  -------------------------
  -------------------------
  Lễ ra mắt Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM
  -------------------------
  Hội nghị Nữ giới Phật giáo: Xúc động tham luận của NS Khiết Minh
  -------------------------
  Hội bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương thăm và chụp ảnh lưu niệm với câyđại
  -------------------------
  Chen nhau “cúng” tiền cho… sư giả
  -------------------------
  Bắc Ninh: Đêm hội hoa đăng và kỷ niệm khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phật Tích
  -------------------------
  Hà Nội: Lễ ra mắt Phòng chuyên môn tổng hợp – Trung tâm bảo tồn văn hóa Tôn giáo
  -------------------------
  Đức Pháp Chủ: Vận dụng Phật pháp để tu hành, để ứng cơ lợi dân, ích nước
  -------------------------
  Lâm Đồng: Truyền giới cho 748 giới tử Đại giới Đàn Từ Mãn
  -------------------------
  Hà Nội: Chùa Kim Long lung linh đêm hội hoa đăng
  -------------------------
  Nguyễn Thị Xuân Loan: Nữ cư sĩ đầu tiên là Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
  -------------------------
  Chùa Một Cột cầu an cho Tổng thống Hugo Rafael Chavez Frias
  -------------------------
  HVPGVN: Rất lấy làm tiếc về luận văn "Thực chất của Đạo Hòa Hảo"
  -------------------------
  Phật giáo Lạng Sơn tặng quà Tết cho người nghèo
  -------------------------
  Khánh chúc Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ và Đức Phó Pháp Chủ Thích Thanh Bích
  -------------------------
  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đoàn đại biểu cấp cao lãnh đạo TW GHPGVN
  -------------------------
  Hội thi tìm hiểu giáo lý đạo Phật
  -------------------------
  HT. Bảo Nghiêm thuyết giảng tại lễ húy nhật Đức Pháp Chủ đệ Nhất
  -------------------------
  Hải Dương: Khánh thành bảo tháp chùa Thiên Phúc
  -------------------------
  Ấn Độ & Miến Điện tổ chức Hội nghị Bảo vệ di sản Văn hóa Phật giáo
  -------------------------
  Lễ Khai đàn khóa tu chín đóa sen dâng Phật tại chùa Phổ Quang
  -------------------------
  Kinh tụng hoàn toàn tiếng Việt: Câu chuyện về nhu cầu cấp thiết
  -------------------------
  GHPGVN chúc mừng Ủy ban ĐKCG mùa Giáng sinh và năm mới 2013
  -------------------------
  Lễ chúc mừng thầy Thích Tâm Mẫn hoàn thành "nhất bộ nhất bái"
  -------------------------
  Hà Nội: Chùa Linh Ứng khai pháp, thành lập đạo tràng tu học
  -------------------------
  Hà Nội: Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ bị thiệt mạng trong đợt thảm sát bom B52
  -------------------------
  Đức Pháp chủ: Đạo Phật dựa vào tâm mình chứ không dựa vào thần quyền
  -------------------------
  Hải Dương: Bổ nhiệm Trụ trì chùa Thiên Phúc
  -------------------------
  Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ tưởng niệm 704 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn
  -------------------------
  Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông và Trưởng lão HT. Thích Thanh Tứ
  -------------------------
  Những sự kiện Phật giáo Việt Nam nổi bật năm 2012
  -------------------------
  -------------------------
  Lễ tiểu tường cố Đại lão HT. Thích Thanh Tứ tại chùa Bái Đính
  -------------------------
  Phim Hoạt Hình Phật Giáo: Cảnh Đẹp Cõi Cực Lạc
  -------------------------
  Tịnh Độ chủ yếu là Tha Lực
  -------------------------
  Khai Thị Niệm Phật - Đại Sư Hám Sơn ( Rất Cần Nghe )
  -------------------------
  -------------------------
  Trước thềm Đại Lễ Hoàn nguyện tại Lâm Tỳ Ni
  -------------------------
  Bỏ phố xá ồn ào, giới trẻ lập nhóm thiền tại gia
  -------------------------
  Giả nhân viên VP Chủ tịch Nước lừa đảo trụ trì chùa Huyền Trang
  -------------------------
  Bế mạc Đại hội Tăng già Phật giáo Thế giới lần thứ 9
  -------------------------
  Phỏng vấn Thượng tọa Thích Hạnh Bảo, trưởng đoàn PGVN dự Đại hội Tăng già Phật giáo Thế giới 2012
  -------------------------
  Phật giáo & chùa làng miền Bắc: Nhiều ray rứt
  -------------------------
  CLB Nhân Sinh tổ chức chương trình "Nghe bằng trái tim"
  -------------------------
  Cách vật là trừ tự kỷ dục vọng
  -------------------------
  Chánh pháp – mạt pháp
  -------------------------
  Ngôi chùa “hoàn sinh”
  -------------------------
  Phu nhân Chủ tịch nước dâng cúng Tượng và Xá Lợi Phật
  -------------------------
  Một ngày học tập ngoại khóa của sinh viên ngành Y
  -------------------------
  Bí ẩn về chiến binh mặc áo nhà sư ở chùa Côn Sơn
  -------------------------
  Danh sách Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII
  -------------------------
  Tường thuật phiên bế mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc, HT. Thích Phổ Tuệ được tái suy tôn ngôi Pháp chủ
  -------------------------
  Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ VII: Được và Chưa được
  -------------------------
  Trưởng lão Thích Phổ Tuệ tiếp tục tại vị ngôi Pháp Chủ GHPGVN
  -------------------------
  Tường thuật phiên khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc
  -------------------------
  Hôm nay, 23/11 khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc
  -------------------------
  Thiền tập & Pháp thoại với chủ đề: TUỔI TRẺ VÀ PHẬT PHÁP
  -------------------------
  Khai mạc triển lãm ảnh chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc
  -------------------------
  Đức Pháp chủ: Thống nhất Phật giáo nhưng không để hỏng nề nếp Sơn môn, Tổ đình
  -------------------------
  Lễ Vu Lan 2012
  -------------------------
  Phật Giáo Kinh Môn
  -------------------------
  Góc đời thường Đại Đức Thích Thanh Cường
  -------------------------
  Hội Nghị Tổng Kết Phật Giáo 7/1/2012
  -------------------------
  Ký Sự Hải Dương
  -------------------------
  Pháp thoại "Hạnh phúc tùy cách nhìn"
  -------------------------
  TP.HCM: Bạn trẻ hằng thuận tại chùa Giác Tâm
  -------------------------
  Chùm ảnh: Chân dung Đại đức Thích Tâm Mẫn cách Yên Tử 6km
  -------------------------
  Họp báo tổ chức Đại hội VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  -------------------------
  Chùm ảnh: Đại lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông
  -------------------------
  Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lễ Phật tại chùa Một Cột
  -------------------------
  Chùm ảnh: Cậu ấm, cô chiêu Hà Thành lên chùa tụng kinh - Niệm Phật
  -------------------------
  Sách báo Phật giáo cho thiếu niên, nhi đồng
  -------------------------
  Tâm bình thế giới bình
  -------------------------
  Sinh viên lên chùa học cách yêu
  -------------------------
  Khi Phật tử là doanh nhân
  -------------------------
  Chữa bệnh bằng nước lã, khói nhang và... bú
  -------------------------
  Ly kì chuyến vượt biển cầu pháp của vị Quốc sư Nhật Bản
  -------------------------
  5 tượng Phật, Bồ tát được công nhận bảo vật quốc gia
  -------------------------
  Năm giấc mộng của Bồ Tát
  -------------------------
  Chùa Một Cột có kiến trúc độc đáo nhất ở châu Á
  -------------------------
  Đánh nhà sư và nhà báo trước mặt công an
  -------------------------
  Trung thu - Kết nối yêu thương
  -------------------------
  Hàng ngàn tín đồ Hồi giáo nổi loạn đốt phá chùa, nhà cửa Phật tử
  -------------------------
  Nhìn lại vụ thiên hạ "ném đá" trùng tu chùa Trăm Gian
  -------------------------
  Phật tử không bao giờ được nói câu "đạo nào cũng tốt"
  -------------------------
  Từ chuyện "Tôn giáo: không" trong Chứng minh Nhân dân
  -------------------------
  NHẪN
  -------------------------
  Cây của Phật Tổ vẫn sống sau 2.500 năm
  -------------------------
  Ông Tây lên chùa “rửa bát trong chánh niệm”
  -------------------------
  Tội phạm ngày càng trẻ hóa: Sao quên liều thuốc Phật pháp
  -------------------------
  Lỗi Của Người Cũng Chính Là Lỗi Của Mình
  -------------------------
  Tiếng Khóc Từ Những Miếng Thịt
  -------------------------
  Tầm Quan Trọng Của Giới Luật
  -------------------------
  -------------------------
  Hoà thượng đệ tam Pháp chủ GHPGVN
  -------------------------
  Nhân vật tiêu biểu GHPGVN: HT. Thích Trí Tịnh - Chủ tịch HĐTS GHPGVN
  -------------------------
  Lược ý nghi thức Cổ Phật khất thực trong giới đàn Phật giáo Bắc truyềnLược ý nghi thức Cổ Phật khất thực trong giới đàn Phật giáo Bắc truyền
  -------------------------
  Bài 3: Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni
  -------------------------
  Giới luật đạo phật
  -------------------------
  Giới luật Phật giáo và đạo đức xã hội
  -------------------------
  Bài 2 Ðạo Phật
  -------------------------
  Bài 1 Nhận thức cơ bản về Phật giáo
  -------------------------
  Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp Của Hòa Thượng Thích Minh Châu
  -------------------------
  Lễ Cung Tống Kim Quan HT Thích Minh Châu nhập bảo tháp 9/9/2012
  -------------------------
  Tuổi trẻ và xu hướng thích làm tiệt cưới chay
  -------------------------
  Ngày em xuất gia…
  -------------------------
  Ai nhặt lá?
  -------------------------
  Hãy yêu thương cha mẹ mình
  -------------------------
  Đại lão HT. Thích Trí Thủ - Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ I (1981 - 1984)
  -------------------------
  Gương người tốt việc tốt
  -------------------------
  Thông báo mời viết tham luận tại Đại hội VII GHPGVN
  -------------------------
  CHÂN NHƯ QUAN CỦA PHẬT GIÁO CHƯƠNG I
  -------------------------
  PHẬT HỌC CƠ BẢN Bốn Sự Thật Nhiệm Mầu
  -------------------------
  PHẬT HỌC CƠ BẢN Bốn Sự Thật Nhiệm Mầu
  -------------------------
  Nguồn Gốc Đạo Đức Phật Giáo
  -------------------------
  Không Sát Sanh, Tôn Trọng Sự Sống.
  -------------------------
  Giới luật công truyền hay bí truyền?
  -------------------------
  Viết cho Mẹ nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu
  -------------------------
  Đại đức Thích Thanh Cường cử hành nghi thức tiếp linh
  -------------------------
  Trai đàn Mông Sơn thí thực mùa Vu Lan báo hiếu-p1
  -------------------------
  CHÂN NHƯ QUAN CỦA PHẬT GIÁO CHƯƠNG 2
  -------------------------
  CHÂN NHƯ QUAN CỦA PHẬT GIÁO
  -------------------------
  Đại Danh y Tuệ Tĩnh: Thiền, y và tâm
  -------------------------
  Tiểu sử Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258 - 1308)
  -------------------------
  Hạ trường Tổ đình Đống Cao tổ chức Vu Lan Báo Hiếu
  -------------------------
  -------------------------
  Vu lan báo hiếu
  -------------------------
  Phỏng vấn Sư cô Idol tại Nghệ An
  -------------------------
  Chuyện anh em nhà khỉ
  -------------------------
  Con sếu và con cua
  -------------------------
  Lễ tuyên dương Phật tử tinh tấn phía Bắc
  -------------------------
  Hải Dương: Phật giáo Tứ Kỳ chăm lo gia đình chính sách
  -------------------------
  Đại hội Phật giáo huyện Bình Giang
  -------------------------
  Kỷ niệm 15 năm thành lập
  -------------------------
  Di tích lịch sử Đền kiếp bạc
  -------------------------
  Đền Thanh Hư thờ Đại Tư Đồ Trần Nguyên Đán
  -------------------------
  ĐỀN THỜ NGUYỄN TRÃI
  -------------------------
  Tỉnh đoàn tổng kết “Năm Thanh niên” và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đoàn các cấp
  -------------------------
  Chuyến thăm Trung tâm giáo dục lao động xã hội Ba Vì
  -------------------------
  Đại hội Phật giáo huyện Tứ Kỳ
  -------------------------
  Trước thềm đại hội Phật giáo huyện Tứ Kỳ
  -------------------------
  Những lời chưa nói gửi Mẹ kính yêu
  -------------------------
  Phật hóa trẻ em
  -------------------------
  Thờ Phật như thế nào?
  -------------------------
  Khánh thành và đúc chuông chùa Châu Khê
  -------------------------
  Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích đại thọ bách niên
  -------------------------
  Hành trạng Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích
  -------------------------
  Sơ lược về dòng phái Vĩnh Nghiêm ( Phần IV)
  -------------------------
  Sơ lược về dòng phái Vĩnh Nghiêm ( Phần III)
  -------------------------
  Sơ lược về dòng phái Vĩnh Nghiêm ( Phần II )
  -------------------------
  Sơ lược về dòng phái Vĩnh Nghiêm ( Phần I)
  -------------------------
  Mục đích tu Phật
  -------------------------
  Đạo Phật & giải pháp bảo vệ môi trường
  -------------------------
  Giáo dục Nhân cách đạo đức cho con
  -------------------------
  Vun bồi gốc hiếu cho con
  -------------------------
  Chùa Cương Xá giao lưu văn nghệ mừng Phật đản
  -------------------------
  Tưởng niệm cố Đại lão Hoà thượng Thích Minh Luân
  -------------------------
  Tỳ kheo có làm tròn chữ Hiếu không?
  -------------------------
  Ăn chay có phạm tội sát sinh không?
  -------------------------
  Những giá trị của lý trí, khoa học, và tâm linh
  -------------------------
  Hạnh phúc của người Phật tử
  -------------------------
  Vì sao người xuất gia phải trải qua giai đoạn làm chú tiểu?
  -------------------------
  Người Phật Tử Tại Gia Ðối Với Xã Hội
  -------------------------
  Tiền bạc, trí tuệ và cảm xúc
  -------------------------
  An toàn giao thông dưới góc nhìn Phật giáo
  -------------------------
  Đạo đức và Giới luật Phật giáo
  -------------------------
  Thông điệp Phật đản của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
  -------------------------
  Chùa Thiên Phúc giao lưu văn nghệ mừng Phật đản
  -------------------------
  Tỉnh hội Phật giáo mít tinh mừng Phật đản
  -------------------------
  Trưởng lão HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH
  -------------------------
  Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ (1927 - 2011 )
  -------------------------
  Văn bản yêu cầu Ban TTXH các tỉnh, thành báo cáo công tác NK 2007 - 2012
  -------------------------
  Thông tư tổ chức sinh hoạt Giáo hội tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII
  -------------------------
  Ý nghĩa Đại lễ Phật đản 2556
  -------------------------
  Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2556
  -------------------------
  Đại lễ Phật đản, ra mắt BĐD Phật giáo huyện Gia Lộc khoá VII
  -------------------------
  Phật giáo Tứ Kỳ tổ chức Phật đản
  -------------------------
  Khánh thành chùa Trinh Nữ
  -------------------------
  Hải Dương: Phật đản PG TX Chí Linh, ra mắt Ban đại diện PGTX khoá II
  -------------------------
  Ý Niệm Công Đức Tắm Phật Trong Đại Lễ Phật Đản
  -------------------------
  Suy niệm về Đức Phật hay bức thông điệp cho hành tinh.
  -------------------------
  Đản sinh vi diệu
  -------------------------
  Lễ tắm Phật
  -------------------------
  Ðức Phật đản sanh - Suối nguồn hạnh phúc
  -------------------------
  Lược ý nghi thức tắm Phật trong pháp hội đản sinh Phật giáo Bắc truyền
  -------------------------
  Đức Phật Đản Sanh qua thi phẩm Ánh Sáng Á Châu của Edwin Arnold
  -------------------------
  Lãnh đạo tỉnh uỷ thăm chúc mừng BTS mùa Phật đản
  -------------------------
  Hạnh Phúc Thay Đức Phật Ra Đời
  -------------------------
  Thông điệp Đại lễ Phật đản PL. 2556 của Đức Pháp chủ GHPGVN
  -------------------------
  Thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2556
  -------------------------
  Thông bạch tổ chức An cư kiết hạ PL2556
  -------------------------
  Tản mạn về việc ăn chay
  -------------------------
  Ý nghĩa ngày Rằm tháng Tư Vesakha
  -------------------------
  Mùa Phật đản của tôi: Tháng Tư về lung linh...
  -------------------------
  Điều học từ cuộc sống
  -------------------------
  Hãy là một pho tượng
  -------------------------
  Đức Pháp Vương: Hãy chuyển hóa oán hận thành yêu thương!
  -------------------------
  Ái ngữ và vấn đề Hoằng pháp
  -------------------------
  Cốt Tủy Giáo Pháp của Đức Phật
  -------------------------
  Mục đích của cuộc đời
  -------------------------
  Chuyện đời qua phim
  -------------------------
  Nhân Mùa Phật Ðản Bàn Về Tích Ðản Sanh
  -------------------------
  Tóm tắt tiểu sử Đại Đức Thích Thanh Cường
  -------------------------
  Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?
  -------------------------
  Những điều nên biết khi đến chùa
  -------------------------
  BÀI 2. Giới thiệu Đạo Phật
  -------------------------
  BÀI 1. Cách xưng hô và một số nghi thức cần thiết của người Phật tử
  -------------------------
  Hoằng Pháp Đối Vối Tuổi Trẻ - Một Vài Suy Nghĩ
  -------------------------
  Giáo dục thế hệ trẻ sống theo lời Phật dạy
  -------------------------
  -------------------------
  Phương thức giáo dục tuổi trẻ Phật giáo – Hãy gieo ba hạt giống lành
  -------------------------
  Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam - Dẫn nhập
  -------------------------
  Tổng quan về Phật giáo Việt Nam : Từ thời kỳ nhà nước độc lập Vạn Xuân đến vua Trần Nhân Tông
  -------------------------
  Tổng quan về lịch sử PGVN :Từ du nhập đến Lý Nam Đế
  -------------------------
  Hải Dương: Trùng tu xây dựng chùa Đống Duyên
  -------------------------
  Hoạt động từ thiện
  -------------------------
  Tam Tổ Huyền Quang (1254 - 1334)
  -------------------------
  Nhị Tổ Pháp Loa (1284 - 1330)
  -------------------------
  Trúc Lâm Sơ Tổ (1258 – 1308)
  -------------------------
  Chuyện về sư thầy làm "cha" bảy con thơ
  -------------------------
  Không hiểu luật pháp, làm sao giúp đời, giúp người
  -------------------------
  Thông bạch tổ chức An cư kiết hạ PL2556
  -------------------------
  Tìm hiểu về giới luật trong đạo Phật
  -------------------------
  Nền tảng đạo đức Phật giáo xây dựng xã hội chân thiện mỹ
  -------------------------
  Giới luật công truyền hay bí truyền?
  -------------------------
  Pháp tự tứ của Tăng
  -------------------------
  Pháp an cư của Tăng
  -------------------------
  Giới luật tu sĩ
  -------------------------
  Luật Ma-ha-tăng-kỳ
  -------------------------
  Bồ-Tát Giới
  -------------------------
  Bách Trượng Tòng Lâm Thanh Quy
  -------------------------
  Bước tới thảnh thơi - Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di
  -------------------------
  Cương Yếu Giới Luật
  -------------------------
  Cương yếu giới luật
  -------------------------
  Kinh Trường A Hàm
  -------------------------
  Kinh Ðại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
  -------------------------
  Kinh Ðại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
  -------------------------
  Kinh Kalama
  -------------------------
  Phật thuyết Văn-thù-sư-lợi Pháp bảo tàng đà-ra-ni
  -------------------------
  Kinh Veranjaka-Sutta (và Kinh Nakulapita-Sutta)
  -------------------------
  TỔNG QUAN VỀ DI TÍCH Ở HẢI DƯƠNG
  -------------------------
  Đại lễ tưởng niệm 308 năm Thánh tổ Thuỷ Nguyệt nhập niết bàn
  -------------------------
  Đền Thanh Hư thờ Đại Tư Đồ Trần Nguyên Đán
  -------------------------
  Danh thắng đền Cao thuộc địa phận xã An Lạc (Chí Linh), chinh phục mọi người bởi địa danh cổ, chốn của các di tích lịch sử và có một lễ hội mà không phải ai cũng có may mắn chứng kiến, đó là lễ xin trùm...
  -------------------------
  Lễ xin trùm ở đền Cao, Hải Dương
  -------------------------
  KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2636
  -------------------------
  Tây Nguyên điểm đến... Một Mùa Trăng
  -------------------------
  Thành tâm phụng sự Tam Bảo, tùy nguyện sở cầu như ý
  -------------------------
  Thông điệp Đại lễ Phật đản PL. 2556 của Đức Pháp chủ
  -------------------------
  Uống trà giữa mưa gió mùa thu…
  -------------------------
  Tuổi trẻ sống trong giây phút hiện tại
  -------------------------
  Nghe Đức Phật dạy về tình yêu
  -------------------------
  Chuỗi hạt trong đời sống bạn trẻ
  -------------------------
  Thanh niên với việc đi chùa
  -------------------------
  Thanh niên Phật tử và những vấn đề tâm linh
  -------------------------
  Điểm chưa sáng của Phật giáo Bhutan
  -------------------------
  Thông Tư Lễ Cầu An Đức Đệ Tứ Tăng Thống của Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ
  -------------------------
  Huynh trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu đã qua đời
  -------------------------
  Tâm thư của HT Thích Huyền Việt, TVT Tổng vụ Thanh niên, gửi GĐPTVN tại Hoa Kỳ
  -------------------------
  Chúng Ta Đã Chuẩn Bị Gì ?
  -------------------------
  Đường về Nguyên Thiều
  -------------------------
  Hải Dương: Lễ đặt đá đại trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Quỳnh Khâu
  -------------------------
  Hải Dương: Đại Đức Thích Thanh Cường nhận giải thưởng “15 tháng 10”
  -------------------------
  Thiện căn ở tại lòng ta
  -------------------------
  Vai trò của Thiền Sư Vạn Hạnh
  -------------------------
  Truyền thuyết Chử Đồng Tử đi tu đạo Phật
  -------------------------
   Video
  Lời tiên tri cho thời đại chúng ta của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
   Hình ảnh
   
   

  CHÙA CƯƠNG XÁ - XÃ TÂN HƯNG - TP.HẢI DƯƠNG - TỈNH HẢI DƯƠNG

  Email: chuacuongxahd@gmail.com *  Website: chuacuongxa.com.vn